Методи контролю повноцінності комбікормів для птиці та оцінка кількості і якості їх продукції : методичний посібник / Уклад. Я. І. Кирилів, І. Б. Ратич. — Львів : Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького, Інститут біології тварин НААН, 2004. — 186 с.

Metodkontrolkombikormiv2004У методичному посібнику дано характеристику основних поживних і біологічно активних речовин та потребу в них організму птиці. Наведено норми додавання окремих компонентів до комбікормів, норми згодовування комбікормів для різних видів птиці у залежності від їх вікових та продуктивних особливостей. Широко висвітлені методи та методичні підходи біологічної повноцінності комбікормів та птахівничої продукції.
Посібник розрахований на наукових співробітників, аспірантів і студентів біолого-технологічних, ветеринарних та технологічних факультетів аграрних ВНЗ, спеціалістів комбікормових заводів і птахівничих господарств.
ISBN 966-665-185-8

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect