Біохімія, морфологія і патологія вовни. / Седіло Г. М., Макар І. А., Гуменюк В. В., Стапай П. В. — Л.: ПАІС, 2006. — 160 с.

Vovna2006У монографії узагальнено дані літератури та результати власних досліджень із біохімії вовноутворення. Доведено, що цей процес перебуває у відповідності з рівнем і спрямованістю обмінних процесів в усьому організмі вівці і насамперед шкірі. Саме тому особлива увага приділена з’ясуванню закономірностей метаболізму в цьому органі та його вовноутворювальних структурах — волосяних фолікулах. Окремо висвітлено морфогенез волоса та біохімічну інтерпретацію процесу.
Книга знайомить читача з біохімічними основами формування високоякісної вовни, причинами та механізмами її основних вад; вказано шляхи запобігання їх появі. Окремий розділ присвячений питанням модифікації вовнового волокна з метою надання йому бажаних якостей.
Для наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів, працівників агропромислового виробництва.

ISBN 966-7651-51-7

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect