Хром в організмі людини і тварин:біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти / Сологуб Л. I., Антоняк Г. Л, Бабич Н. О. — Львів: Євросвіт, 2007. — 128 с.

Chrom Solohub2007Хром — метал VI групи періодичної системи — за вмістом у земній корі на шостому місці серед інших хімічних елементів. У природних сполуках цей елемент зустрічають переважно у формі Сг3+ і Сг6+, що відповідає валентностям Cr(III) і Cr(VI). У біологічних системах переважає Cr(III), потрібний для споживання людьми і тваринами мікроелементом. Метаболічні ефекти Cr(III) значною мірою опосередковуються участю йонів Сг3+ у механізмах дії інсуліну та підсиленням впливу гормону на обмін вуглеводів, ліпідів і білків. Cr(VI) — потужний оксидант, має мутагенні й канцерогенні властивості, пригнічує процес проліферації клітин, тому є токсичним для більшості живих організмів.
У цій праці узагальнено літературні відомості, результати власних досліджень щодо значення хрому в життєдіяльності тварин і людини, проаналізовано роль елемента в механізмах дії інсуліну, вплив хрому на біохімічні процеси в організмі, імунний статус та продуктивність тварин. Приділено увагу екологічним аспектам цієї проблеми.
Книжка буде корисною для наукових працівників, аспірантів і студентів, які вивчають мінеральний обмін в організмі людини і тварин, регуляторні механізми імунітету та проблеми, пов’язані з забрудненням довкілля полютантами.
ISBN 978-966-8364-13-6

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect