Метан і парниковий ефект атмосфери (екологічні, біохімічні та мікробіологічніаспекти) / Сологуб Л. І., Антоняк Г. Л., Богданов Г. О. та ін.— Львів: ПАІС, 2008. — 276 с.

Methan2008Узагальнено літературні дані та результати досліджень авторів про біохімічні механізми утворення метану метаногенними бактеріями в основних біоценозах Планети та кількісний бік його емісії в атмосферу з різних джерел. Розглянуто особливості метаногенезу в травному тракті жуйних тварин, механізми й чинники його регуляції й науково-практичні основи зменшення його емісії в атмосферу. Наведено дані про біохімічні механізми використання метану метанотрофними бактеріями.

Для керівників директивних органів, промислових і сільськогосподарських підприємств, науковців, аспірантів, студентів біологічних факультетів.

ISBN 978-966-7651-81-7

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect