Фізіолого-біохімічні основи живлення птиці / А. В. Гунчак, Г. М. Стояновська, Л. В. Андреєва, Б. Я. Кирилів, Я. М. Сірко; Під ред. І. Б. Ратича. — Львів, 2007. — … с.

Gyvlennyaptyci2007У посібнику подано характеристику поживних і біологічно-активних речовин та потребу в них організму птиці. Приведено норми додавання окремих компонентів до комбікормів, норми згодовування комбікормів для різних видів птиціу залежності від їх вікових та продуктивних особливостей.

Викладено окремі питання системи живлення сільськогосподарської птиці з використанням нетрадиційних рослинних кормів у її годівлі. Дано субстратну оцінкунетрадиційних рослинних кормів і раціонів та умови їх ефективногозастосування. Представлено результати власних досліджень авторів щодофізіолого-біохімічних механізмів впливу на організм курей-несучок нетрадиційних рослинних кормів при їх застосуванні у складі раціонів

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect