Органічна хімія / Снітинський В.В., Федевич Є.В., Соловодзінська І.Є., Шкумбатюк Р.С., Віщур О.І.  — Львів : СПОЛОМ, 2016. — 300 с.

vishchurO.I.organic hemistryВикладено теоретичні основи природи хімічного зв’язку, будови та реакційної здатності молекул. Розглянуто основні механізми перебігу реакцій та вплив різних чинників на їх перебіг у залежності від природи реагенту та субстрату. Подано основні промислові та лабораторні методи одержання основних класів органічних сполук, їх фізичні та хімічні властивості. Вказано галузі застосування окремих органічних сполук.
Підручник написаний відповідно до програми для вищих аграрних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації освітньо- кваліфікаційного рівня “бакалавр” за такими напрямами підготовки: “агрономія”; “екологія”; “охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування”; “зооінженерія”; “лісове і садово- паркове господарство”; “ветеринарна медицина”. Водночас його можуть використовувати також інші навчальні заклади (медичні, ветеринарні, харчової промисловості, біологічні факультети університетів).

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect