14 травня

о 10:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Пащенко Алли Григорівни на тему «Мікроелементи та ліпіди тканин і продукції бджіл за підгодівлі цитратами Cо і Ni та борошном сої», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветерирнарних наук за спеціальністю «03.00.13 − фізіологія людини і тварин».
Робота виконана в Інституті біології тварин НААН

Науковий керівник:

Ковальчук Ірина Іванівна — доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції, Інститут біології тварин НААН.

Офіційні опоненти:

Гуфрій Дмитро Федорович — доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри фармакології та токсикології, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;
Дроник Григорій Васильович — доктор біологічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу селекції, розведення, годівлі та технології виробництва продукції тваринництва, Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН.

 

о 14:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Роль Наталії Валеріївни на тему «Пероксидне окиснення ліпідів та окисна модифікація протеїнів в організмі кролів у віковій динаміці та за дії кормової добавки», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». 
Робота виконана в Білоцерківському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України.
 Науковий керівник:
Цехмістренко Світлана Іванівна — доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри хімії, Білоцерківський національний аграрний університет МОН України.
Офіційні опоненти:
Вудмаска Ігор Васильович — доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії живлення та біосинтезу продукції тварин, Інститут біології тварин НААН;
Данчук Вячеслав Володимирович — доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової і навчальної роботи Української лабораторії якості і безпеки АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України.