Holovach

Головач Василь Миколайович 

(24.10.1924–03.12.1987)
доктор біологічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи у 1960–1962 рр.

 


Народився 24 жовтня 1924 р. в с. Павловичі Грубешівського повіту на Холмщині (Польща) в селянській родині. Розпочав навчання у Холмській, а закінчив — у Сокальській гімназії в 1946 р. У 1951 р. закінчив ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту. У цьому ж році під керівництвом професора С. З. Ґжицького розпочалася наукова діяльність молодого вченого В. М. Головача у відділі біохімії сільськогосподарських тварин Інституту агробіології АН УРСР, з 1956 р. —Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР.
У 1956 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему «Показники білково-вуглеводного обміну в крові корів при захворюванні хронічною гематурією». У 1964 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. З 1960 по 1962 рр. працює в Українському науково-дослідному інституті фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин на посаді заступника директора з наукової роботи. Був завідувачем лабораторії фізіологічних основ утримання сільськогосподарських тварин (1960–1975 рр.)
У 1969 р. В. М. Головач захистив докторську дисертацію на тему «Дослідження обміну речовин в організмі великої рогатої худоби при хронічній гематурії», а в 1971 р. йому присвоєно вчене звання професора.
З 1975 по 1980 рр. В. М. Головач займав посаду проректора з наукової роботи Львівського зооветеринарного інституту та професора кафедри органічної, неорганічної і біологічної хімії; з 1980 по 1987 р. — завідувач лабораторії нейрогормональної регуляції Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії с.-г. тварин.