Holovach

Пупін Ілля Григорович

(08.03.1926–17.04.2008)
доктор біологічних наук
завідувач лабораторії біофізики у 1961–1993 рр.

 

Народився 8 березня 1926 р. у с. Болехівці Дрогобицького району Львівської області.
У 1952 р. закінчив ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту, а в 1955 р. — аспірантуру при відділі біохімії тварин Інституту агробіології Львівського філіалу АН УРСР. У 1956 р. захистив дисертацію на тему: «Показники ліпідного складу крові при гематурії великої рогатої худоби» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 «біохімія» на вченій раді Львівського зооветеринарного інституту.
З жовтня 1955 по січень 1961 рр. працював молодшим науковим співробітником відділу біохімії сільськогосподарських тварин Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР. У 1961–1997 рр. — завідувач лабораторії біофізики Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. У 1972 р. на вченій раді біологічного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка захистив докторську дисертацію на тему: «Обмін вуглеводів у стінці передшлунків великої рогатої худоби», одержав ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 — біохімія. З 1997 р. — провідний науковий співробітник лабораторії живлення корів і регуляції молокоутворення Інституту землеробства і біології тварин УААН.
І. Г. Пупін опублікував понад 170 наукових праць. Під його керівництвом підготовлено і захищено п’ять дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.
Основні напрями досліджень І. Г. Пупіна: