Смолянінов Борис Вікторович

доктор біологічних наук

завідувач сектору трансплантації ембріонів великої рогатої худоби в 1985–1989 рр.

 


Закінчив у 1960 р. ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту, в 1963 р. аспірантуру при Українському науково-дослідному інституті фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин.
У 1972–1985 рр. — старший науковий співробітник лабораторії біологічно активних речовин, з 1985 по 1989 рр. — завідувач сектору трансплантації ембріонів великої рогатої худоби лабораторії біологічно-активних речовин Українського науково-дослідного Інституту фізіології і біохімії тварин. Із 1989 р. — завідувач кафедри фізіології і біохімії Одеського державного аграрного університету. Член Українського фізіологічного товариства, Всесоюзного товариства «Знання».
Відомий вчений фізіолог. Вніс значний вклад у розроблення ефективних способів стимуляції поліовуляції у свійських тварин гормональними препаратами та удосконалення й практичне впровадження методу трансплантації ембріонів у корів. З’ясував взаємозв’язок гормонального статусу самок з фізіологічним станом і впливом аліментарних чинників та біологічно активних речовин на обмінні процеси, відтворну функцію корів і телиць, збереженість молодняку великої рогатої худоби. Освоїв методи індукції поліовуляції у самок свійських тварин за рахунок чого були створені умови для розвитку біотехнології відтворення у тварин.
Під його керівництвом підготовлено і захищено 6 дисертацій на ступінь кандидата наук. Опубліковано понад 150 наукових праць. Одержано 3 авторських свідоцтва і 1 патент. Є членом двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій при Одеському державному аграрному університеті та Національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького.