Корбецький Андрій Романович

молодший науковий співробітник

кандидат сільськогосподарських наук,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта

1997-2002 рр. - Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького, факультет ветеринарної медицини, за спеціальністю "лікар ветеринарної медицини". 

2002-2005 рр. - Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького, факультет ветеринарної медицини, за спеціальністю "магістр ветеринарної медицини".

2007-2011 рр. - навчання в аспірантурі без відриву від виробництва за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія при Інституті біології тварин УААН. 

У 2014 р. захистив дисертацію на тему "Підвищення якості деконсервованих сперміїв псів за дії мембраностабілізуючих чинників" (спеціальність 03.00.20 – біотехнологія) і отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук. Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Шаран М. М.

Професійний досвід

З 2006 по 2007 р. працював на посаді фахівця лабораторії біології відтворення тварин Інституту біології тварин УААН. З 2007 по 2014 р. – переведений на посаду провідного фахівця лабораторії фізіології та патології відтворення тварин Інституту біології тварин НААН.

З 2014 р. переведений на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії фізіології та патології відтворення тварин Інституту біології тварин НААН. 

Наукова діяльність

Член Українського фізіологічного товариства.

Член Товариства біології розмноження (Польща).

Автор понад 25 наукових праць, співавтор 3 патентів.

Наукові зацікавлення

Штучне осіменіння, охолодження та кріоконсервування сперми псів, кролів, кіз та коней.

Лапароскопічні та ендоскопічні маніпуляції, ультразвукова діагностика вагітності та патології репродуктивних органів. 

Розробка та випробування штучних вагін для відбору сперми з автоматичним регулюванням температури. 

Основні наукові праці

Корбецький А. Р. Целостность мембран и акросом спермиев собак при использовании липопротеинов желтка куриных яиц в среде для криоконсервации / А. Р. Корбецький // Ветеринария. — 2013. — Вип. 12. — С. 42–45. 

Корбецький А. Р. Вплив тіотриазоліну у складі середовища для кріоконсервування сперми псів на цілісність плазматичних мембран та збереженість акросом сперміїв після розморожування / А. Р. Корбецький, М. М. Шаран // Біологія тварин. ― 2014. — Т. 16, № 1. — С. 83–89.

 Корбецький А. Р. Цілісність плазматичних мембран та акросом розморожених сперміїв псів за додавання додецилсульфату натрію до середовища / А. Р. Корбецький // Біологія тварин. ― 2013. — Т. 15, № 3. — С. 38–43.

Корбецький А. Р. Кінематичні показники сперміїв та збереженість їх акросом за додавання сім’яної плазми до деконсервованої сперми псів / А. Р. Корбецький // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. ― Львів, 2013. — Т. 15, № 1 (55), Ч. 2. — С. 116–122.

Корбецький А. Р. Морфологічна оцінка сперми методом фазово-контрасної мікроскопії / А. Р. Корбецький // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок. — Львів, 2006. ― Вип. 7, № 3, 4. — С. 236–240. 

Корбецький А. Р. Активність сукцинатдегідрогенази, цитохромоксидази та морфологічні показники сперми собак на різних етапах кріоконсервації / А. Р. Корбецький // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок. — Львів, 2008. ― Вип. 9, № 1, 2. — С. 232–235. 

Корбецький А. Р. Вплив додавання проліну та триметилгліцину до середовища для кріоконсервації сперми псів на цілісність плазматичних мембран та акросом сперміїв / А. Р. Корбецький // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок. — Львів, 2013. — Вип. 14, № 1, 2. — С. 449–455. 

Корбецький А. Р. Вплив додавання «Ессенціале®» та БСА до середовища для кріоконсервування на якість сперміїв псів після розморожування / А. Р. Корбецький, М. М. Шаран // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок. — Львів, 2014. — Вип. 15, № 1, 2. — С. 191–195. 

Корбецький А. Р. Збереженість мембран і акросом сперміїв собак у процесі кріоконсервації при різних цукрах у складі середовища / А. Р. Корбецький // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. — Харків, 2013. ― № 109, Ч. 1. ― С. 140–147. 

 

Корбецький А. Р. Вплив центрифугування перед заморожуванням на якість сперми собак та кнурів після розморожування / А. Р. Корбецький, О. О. Корбецька // Тези доповідей міжнародної молодіжної наукової конференції “Нові часи: нові Вавілови, нові Квасницькі” ― Полтава, 2013. — С. 36–37.