Федорович Єлизавета Іллівна

завідувач лабораторії 

доктор сільськогосподарських наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web of Science Researcher ID AAL-8922-2021

ORCID ID 0000-0002-9910-7902

Google Scholar citations

Є. І. Федорович народилася 12 квітня 1961 в с. Нове Давидково Мукачівського району Закарпатської області. 

Освіта

У 1983 р. закінчила з відзнакою зооінженерний факультет Львівського зооветеринарного інституту. 

З 1989 по 1993 рік навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва в Інституті землеробства і тваринництва західного регіону України. 

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Господарсько-біологічні особливості імпортної чорно-рябої худоби різної селекції» за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. 

З травня 2001 по липень 2004 року – докторант Інституту розведення і генетики тварин УААН. 

У листопаді 2002 року отримала атестат старшого наукового співробітника. 

У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему «Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи» за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. 

У вересні 2012 р отримала атестат професора.

Професійний досвід

З серпня 2004 року працює в Інституті біології тварин НААН– спочатку на посаді провідного наукового співробітника лабораторії біології відтворення тварин, а з березня 2005 року – на посаді завідувача лабораторії розведення та селекції тварин.

Наукова діяльність

Нею вперше виділено чотири основні періоди становлення статевої функції бугаїв-плідників. 

Розроблені і теоретично обґрунтовані параметри росту й розвитку тварин західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, критерії їх відбору за цими показниками, концепція комплексного використання селекційно-генетичних і біологічних методів та нові методичні підходи для оцінки типу за комплексом ознак, які можуть бути використані при роботі з іншими типами та породою в цілому. 

Є співавтором західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, підготувала чотирьох кандидатів наук та веде підготовку шести кандидатських і двох докторських дисертацій. 

Приймала безпосередню участь у розробці п’яти програм селекції української чорно-рябої молочної породи в західному регіоні України та їх впровадженні у виробництво. 

Вона є експертом-дорадником з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань тваринництва та агробізнесу, постійно виступає перед спеціалістами господарств різної форми власності та племпідприємств з доповідями на обласних семінарах, нарадах та інших форумах. 

У відповідності до наказів Міністра аграрної політики України неодноразово була затверджена головою державної кваліфікаційної комісії по перевірці підготовки фахівців за спеціальністю “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького та Подільському державному аграрно-технічному університеті.

Член Вченої ради Інституту біології тварин НААН.

Член Методичної комісії Інституту біології тварин НААН.

Член Редакційної ради журналу «Біологія тварин».

Членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Д 35.826.02 при Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького.

Під її керівництвом захищено тринадцять магістерських робіт у Подільському державному аграрно-технічному університеті, де вона працювала за сумісництвом в. о. професора кафедри розведення і генетики тварин (на даний час – кафедра селекційно-генетичних технологій) та понад 30 випускних, дипломних і магістерських робіт у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, де працювала за сумісництвом професором кафедри генетики і розведення тварин.

За розробку і впровадження досягнень науки у виробництво нагороджена Почесною відзнакою НААН та Почесною грамотою Президії Української академії аграрних наук. Є лауреатом премії Української академії аграрних наук “За видатні досягнення в аграрній науці”.

Має понад 330 наукових публікацій, у тому числі 1 підручник, 3 навчальні посібники, 12 монографій, 13 рекомендацій, вказівок, програм та 1 патент на корисну модель. 

Наукові зацікавлення

Комплексне вивчення онтогенезу, екстер’єру й конституції, молочної та м’ясної продуктивності, відтворної здатності, якісного складу молока та м'яса, природної резистентності та біохімічних показників крові великої рогатої худоби. 

Основні наукові праці

Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії: підручник для викладачів і студентів факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних  с.-г. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації / [Засуха Т. В., Зубець М. В., Сірацький Й. З. та ін.] – Київ: Аграрна наука, 1999, – 512 с.

Формування відтворювальної здатності у м’ясної худоби. Монографія. / [Засуха Т. В., Зубець М. В., Сірацький Й. З. та ін.]. – Київ: Аграрна наука, 2000. –  248 с.

Федорович Є. І. Особливості екстер’єру високопродуктивних корів чорно-рябої худоби західного регіону / Є. І. Федорович // Вісник Сумського державного аграрного університету. Науково-методичний журнал. Серія «Тваринництво». – 2000. – Вип.4. – С. 149-153.

Інтер’єр сільськогосподарських тварин. Монографія / [Сірацький Й. З., Гопка Б. М., Федорович Є. І. та ін.]. – Київ: Науковий світ, 2000. – 74 с.

Сірацький Й.З. Зв’язок рівня гомо- і гетерозиготності з ростом худоби чорно-рябої породи / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович // Вісник аграрної науки. – 2000.– №9. – С. 37-40.

Федорович Є. І. Селекційно-генетичні та біологічні особливості чорно-рябої худоби західного регіону України. Монографія / Є. І. Федорович. – Київ: «Науковий світ», 2000. – 143 с. 

Сірацький Й. З. Закономірності формування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників чорно-рябої породи / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович // «Розведення і генетика тварин». – Київ: Аграрна наука, 2001.– Вип. 34. – С. 80-85.

Екстер’єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції. Монографія / [Сірацький Й. З., Данилків Я. Н., Данилків О. М. та ін.]. – Київ:  Науковий світ, 2001. – 146 с.

Федорович Є.І. Морфологічні і біохімічні показники крові та природної резистентності у корів чорно-рябої худоби західного регіону України / Є. І. Федорович // Тваринництво України – 2001. – №6. – С.14-16.

Федорович Є. І. Легеневий газообмін і енергетичні процеси у телиць чорно-рябої худоби західного регіону / Є. І. Федорович // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія «Тваринництво». – 2001. – Вип. 5. –  С. 213-218.

Федорович Є. І. Якісні показники молока та взаємозв’язки між ними у високопродуктивних корів чорно-рябої породи по місяцях лактації / Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький // Вісник Сумського державного аграрного університету. Науково-методичний журнал. Серія. «Тваринництво», спецвипуск. – 2001. – С. 181-184.

Сірацький Й. З. Адаптаційні особливості тварин української чорно-рябої молочної породи / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович // Вісник аграрної науки. – 2001. –  № 9. – С. 24-28.

Федорович Є. І. Взаємозв’язок біохімічних показників крові з продуктивністю високопродуктивних корів чорно-рябої породи різної селекції / Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький, В. С. Федорович // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2001. – Т. 3 (№4), Вип. 1 – С. 85-90.

Бура худоба в Україні. Монографія. / [Сірацький Й. З., Меркушин В. В., Федорович Є. І. та ін.]. – Київ: Науковий світ, 2001. – 206 с.

Федорович Є. Особливості обміну речовин і енергії у тварин західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи різного віку та рівня продуктивності / Є. Федорович // Тваринництво України. – 2002. – № 1. – С. 13-16.

Федорович Є. І. Газоенергетичний обмін у тварин західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи / Є. І. Федорович // Тваринництво України. – 2002. –  № 4. – С.16-20.

Сірацький Й. З. Генетичний поліморфізм ферментів і білків крові та молока і їх зв’язок з господарсько корисними ознаками чорно-рябої худоби західного регіону України / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович // Цитология и генетика. – 2002. – Т. 36, № 2. – С. 53-59.

Сирацкий И. З. Новый метод определения степени инбридинга / И. З. Сирацкий, Е. И. Федорович // Зоотехния. – 2002.– №6. – С.2-5.

Селекційно-генетичні та біологічні особливості абердин-ангуської породи в Україні. Монографія. / [Сірацький Й. З., Пабат В. О., Федорович Є. І. та ін.]. – Київ: Науковий світ, 2002 – 204 с.

Федорович Є. І. Селекційні та біологічні особливості високопродуктивних корів чорно-рябої породи в західному регіоні / Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький // Вісник аграрної науки. – 2003.– №3.– С.35-39.

Сирацкий И. З. Мясная продуктивность бычков западного типа украинской чёрно-пёстрой породы / И. З. Сирацкий, Е. И. Федорович // Зоотехния. – 2003.– №5.– С.9-20.

Федорович Є. І. Вплив різних джерел інформації на оцінку бугаїв-плідників за якістю нащадків / Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво», Суми, 2003 – Вип. 7.– С.251-257.

Федорович Є. І. Вікова динаміка природної резистентності телиць чорно-рябої худоби західного регіону України / Є. І. Федорович // «Розведення і генетика тварин». – 2003. – Вип. 35. – С. 141-145.

Заблудовський Є. Є. Дослідження деяких факторів спадкової зумовленості тривалості ембріогенезу великої рогатої худоби / Є. Є. Заблудовський, Є. І. Федорович // Науковий вісник Львівської національної академії ім. С.З.Гжицького. – Львів,  2003. – Т. 5 (3), Ч. 4. – С. 156-162.

Федорович Є. І. Племінна цінність бугаїв-плідників західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи / Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 2. – С. 34-36.

Федорович Є. І. Західний внутрішньопородний тип української чорно-рябої молочної породи: господарсько-біологічні та селекційні особливості. Монографія. / Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький. – Київ: Науковий світ, 2004. – 385 с.

Сірацький Й. З. Молочна продуктивність корів західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науково-виробничий методичний журнал. Серія «Тваринництво». – Суми, 2004 – Вип. 5.(8) – С.90-93.

Федорович Є. І. Тривалість використання корів західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи / Є. І. Федорович // Тваринництво України. – 2005. – № 5. – С. 24-26.

Методи селекції української червоно-рябої молочної породи. Монографія / [Зубець М.В., Буркат В.П., Сірацький Й.З. та ін.]. – Київ, 2005.–  436 с.

Федорович Е. И. Влияние матерей на молочную продуктивность дочерей / Е. И. Федорович, И. З. Сирацкий // Realizari si perspective in crestorea animalelor. Materialele simpozionului stiintific consacrat jubileului de 50 de ani de la fondarea Institutului de Zootehnie si Medicina Veterinara. – Maximovca, 2006. – S. 85-88.

Федорович Є. І. Якісний склад молока та його взаємозв’язок з молочною продуктивністю корів чорно-рябої худоби зарубіжної та вітчизняної селекції / Є. І. Федорович, Н. М. Бабій // Біологія тварин. − 2007. − Т. 9, №  1-2. − С. 232-237.

Фізіолого-біохімічні та біотехнологічні показники сперми бугаїв-плідників. Монографія / [Сірацький Й. З., Федорович Є. І., Федорович В. В. та ін.]. – Київ: ЛЮКСАР, 2008. – 208 с.

Інтер’єр сільськогосподарських тварин. Навчальний посібник. / [Сірацький Й. З., Федорович Є. І., Гопка Б. М. та ін.]. – Київ: Вища освіта, 2009. – 280 с.

Ріст статевих органів у бугаїв-плідників / Й. З. Сірацький, В. В. Федорович, Є. І. Федорович, О. В. Бойко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». – 2009. – Вип. 10 (16). – С. 98-104.

Формування м'ясної продуктивності у тварин різних порід великої рогатої худоби, яких розводять в Україні. Монографія / [Мельник Ю. Ф., Сірацький Й. З., Федорович Є. І. та ін.]. – Корсунь-Шеченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2010. – 400 с.

Забійні якості та морфологічний склад туш бугайців поліського внутрішньопородного типу / Є. І. Федорович, Й. З. Сірацький, В. В. Федорович, О. В. Бойко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науково-методичний журнал. Серія «Тваринництво» – 2010 – Вип. 12 (18). – С. 133-137. 

Історія, селекція та біологічні особливості абердин-ангусів України. Монографія / [Сірацький Й. З., Федорович Є. І., Гузєв І. В. та ін.]. – Корсунь-Шеченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2011. – 400 с.

Федорович Є. І. Особливості ембріонального росту й розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої худоби. Монографія / Є. І. Федорович, С. Б. Просяний, Й. З. Сірацький. – К.: ЛЮКСАР, 2011. – 160 с.

Бабік Н. П. М’ясна продуктивність бугайців порід лімузин та волинської м’ясної в умовах західного регіону України / Н. П. Бабік, Є. І. Федорович // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2013. – № 1, Т. 2 (35). – С. 128-135.

Федорович Є. І. Біоконверсія поживних речовин корму в організмі бугайців порід лімузин та волинської м’ясної / Є. І. Федорович, Н. П. Бабік // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького – Львів, 2013. – Т.15, № 1 (55), Ч. 2. – С. 214-219.

Генофонд порід сільськогосподарських тварин України. Навчальний посібник / [Шуплик В. В., Савчук О. В., Гузєв І. В. та ін.] – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д. Г., 2013. – 314 с.

Бабік Н. П. Морфометричні параметри найдовшого м’яза спини і деяких внутрішніх органів бугайців / Н. П. Бабік, Є. І. Федорович, Л. І. Музика // Вісник аграрної науки Причорномор’я: науковий журнал. – Миколаїв, 2013. – Т.2. Ч.1. – Вип. 4 (75). – С. 9-14.

Гладій М. В. Забійні показники та морфологічний склад напівтуш бугайців порід лімузин та волинської м’ясної в умовах Прикарпаття / М. В. Гладій, Є. І. Федорович, Н. П. Бабік // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького – Львів, 2014. – Т.16, № 2 (59),   Ч. 3. – С. 42-49.

Бабік Н. П. Вікові особливості природної резистентності молодняку волинської м’ясної породи в умовах Львівщини / Н. П. Бабік, Є. І. Федорович, І. М. Гурський // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науково-методичний журнал. Серія «Тваринництво» – 2014 – Вип. 2/2 (25). – С. 21-26.

Федорович Є. І. Сучасний стан та перспективи розвитку гусівництва України / Є. І. Федорович, В. С. Заплатинський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2015. – Т.17, №3(63). – С.322-330.

Федорович Є. І. Вікова динаміка хімічного складу абсолютно сухої речовини плодів різних генотипів чорно-рябої худоби / Є. І. Федорович, С. Б. Просяний // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2015. – Вип.16, №2. – С.350-355.