Кузів Наталія Михайлівна

кандидат сільськогосподарських наук

старший науковий співробітник, лабораторія розведення та селекції тварин

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ORCID ID 0000-0003-0030-8665
Google Scholar citations

Народилася 28 жовтня 1981 року в с. Ражнів Бродівського району Львівської області.

Освіта

У 2003 році закінчила з відзнакою Львівську державну академію ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького за спеціальністю зооінженерія.
З 2004 по 2007 роки навчалася в аспірантурі Інституту розведення і генетики тварин УААН, спеціальність 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Господарсько-біологічні особливості чорно-рябої худоби вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах західного регіону України» за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Науковий керівник доктор с.-г. наук, професор Є. І .Федорович.

Професійна діяльність

У інституті працює з 2008 року на посаді молодшого наукового співробітника, з січня 2009 року – на посаді наукового співробітника, з січня 2021 року – на посаді старшого наукового співробітника лабораторії розведення та селекції тварин.

Наукова діяльність

Працює над проблемою підвищення племінних та продуктивних якостей тварин української чорно-рябої молочної породи.

Приймала участь у розробці п’яти програм селекції української чорно-рябої молочної породи в західному регіоні України та їх впровадженні у виробництво.

Секретар Методичної комісії Інституту біології тварин НААН.

Член Експертної комісії Інституту біології тварин НААН.

Співавтор 67 наукових праць, в тому числі 1 патенту на корисну модель та 4 науково-методичних рекомендацій.

Наукові зацікавлення

Розведення та селекція великої рогатої худоби.

Комплексне вивчення росту та розвитку, екстер’єрно-конституційних особливостей, молочної продуктивності, відтворної здатності, хімічного складу молока та біохімічних показників крові тварин.

Основні наукові праці

Кузів М. І., Федорович Є. І., Кузів Н. М., Новак І. В. Вплив промірів тіла корів української чорно-рябої молочної породи після першого отелення на формування їх подальшої молочної продуктивності / Розведення і генетика тварин. – 2017. – С. 139-148.

Федорович Є. І., Кузів М. І., КузівН. М., Новак І. В., Чокан Т. В. Біологічні передумови прогнозування молочної продуктивності корів. / Методичні рекомендації. Львів: Інститут біології тварин НААН, 2018. – 15 с.

 Kuziv M. I., Fedorovych E. I., Kuziv N. M. Formation of milk production of black-and-white cattle in the western region of Ukraine / Abstract of reporst. XIX Midle-European Buiatrics Congress (22-25 May 2019, Lviv, Ukraine). – Lviv, 2019.– С. 113.

Mazur N.P., Fedorovych V.V., Fedorovych E.I., Fedorovych O.V., Bodnar P.V., Gutyj B.V., Kuziv M.I., Kuziv N.M., Orikhivskyi T.V., Grabovska O.S., Denys H.H., Stakhiv N.P., Hudyma V. Yu., Pakholkiv N.I. Effect of morphological and biochemical blood composition on milk yield in Simmental breed cows of different production types / Ukrainian Journal of Ecology. – 2020. Vol. 10 (2). – P. 61-67, doi : 10.15421/2020_110

Кузів М. І., Федорович Є. І., Кузів Н. М.,  Федорович В. В. Форма та функціональні властивості вимені чорно-рябої худоби різної селекції. /  Вісник Сумського національного аграрного університет. Серія «Тваринництво». – 2021. –  Вип. 2 (45). –  С. 96-102.                                                                             doi :10.32845/bsnau.lvst.2021.2.14

Федорович Є.І., Кузів М.І., Кузів Н.М., Федорович В.В. Cелекційні ознаки корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2022. – Т. 24 № 94. – С. 94-100.

  Кузів М.І., Федорович Є.І., Кузів Н.М., Федорович В.В. Мінливість селекційних ознак у корів залежно від країни селекції бугая. Розведення і генетика тварин. – 2022. Вип 63. – С. 63-70.