Petko

Петько Марія Сергіївна

Фахівець, Лабораторія розведення та селекції тварин

 

 

 

ORCID ID 0000-0002-5375-7889

Освіта

У 2018 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького за спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва».

З 2018 року аспірант Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у відділі генетичних ресурсів. Спеціальність 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Тема дисертаційної роботи «Оцінка продуктивних та відтворних якостей складних міжтипових гібридів бджіл карпатської породи».

Наукова діяльність

У інституті працює із 2021 року на посаді фахівця лабораторії розведення та селекції тварин. 

Наукові зацікавлення

 • розведення та селекція бджіл
 • розведення та селекція великої рогатої худоби

Основні наукові праці

Статті

 1. Петько М. С., Федорович В. В., Федорович Є. І., Мазур Н. П. Яйценосніть та медопродуктивність бджіл різних лінійних кросів карпатської породи Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Тваринництво», випуск 4 (43), 2020 C. 81-85
 2. Федорович В. В., Петько М. С., Чорний І. О., Мазур Н. П. Окремі господарськи корисні ознаки бджіл різних генеалогічних формувань карпатської породи Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Тваринництво», випуск 4 (43), 2020 C. 77-81

Тези

 1. Петько М. Особливості внутрішньопородних типів карпатської породи бджіл / М. Петько // Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві: матеріали XVІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю, присвяченої 80-й річниці від дня народження академіка УААН Валерія Петровича Бурката. – Чубинське, 2019. – С. 30–32.
 2. Доскоч І. М. Сучасні методи селекції українських карпатських бджіл / І.М. Доскоч, М.С. Петько // Стале бджільництво в Україні: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2019. – С. 11–12.
 3. Петько М. С. Морфометричні екстер’єрні показники крила бджіл / М. С. Петько // Біологія тварин. – 2019. – Т. 21, №3. – С. 73.
 4. Петько М. Оцінка зимостійкості бджолосімей міжтипових гібридів бджіл карпатської популяції // Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві: матеріали XVІІI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю присв’яченої 95-й річниці від дня народження професора Володимира Юхимовича Недави. – Чубинське, 2020. – С. 35-37.
 5. Петько М.С., Федорович В.В. Санітарна активність, яйценосність та медопродуктивність бджіл різних генеалогічних груп карпатської породи/ М.С. Петько, В.В. Федорович // Біологія тварин. – 2020. – Т. 22, №4. – С. 88.
 6. Петько М. Екстер’єрні особливості робочих бджіл різних селекційних кросів карпатської породи // Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві: матеріали XІX Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю. – Чубинське, 2021. – С. 26-28.
 7. Petko M. Selection features of Carpathian breed bees / M. Petko, V. Fedorovych // The Animal Biology, 2021, Vol. 23, No. 3. – C. 90.

Участь у конференціях

 1. XVІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і аспірантів з міжнародною участю, присвячена 80-й річниці від дня народження академіка УААН Валерія Петровича Бурката «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві» (20 травня 2019 р., с. Чубинське).
 2. І Міжнародна науково-практична конференція «Стале бджільництво в України» (6-8 листопада 2019 р., м. Чернівці).
 3. ХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Молоді вчені у розв′язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» присвячена 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Скорохода Володимира Йосиповича (5-6 грудня 2019 р., м. Львів).
 4. XVІІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і аспірантів з міжнародною участю присв’яченої 95-й річниці від дня народження професора Володимира Юхимовича Недави. – Чубинське, 2020.
 5. XІХ Всеукраїнська наково-практична інтернет-конференція молодих вчених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвячена 90-річчю від дня народження Яновича Вадима Георгієвича (1930-2011).
 6. XVІV Всеукраїнська наукова конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю (Чубинське: 30 червня 2021).