Вудмаска Ігор Васильович

доктор сільськогосподарських наук, професор

заступник директора з наукової роботи

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID: 0000-0002-6277-535X

Google Scholar Citations

Освіта

У 1986 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію, ветеринарний факультет.

У 1989–1991 рр. — аспірант Українського НДІ фізіології і біохімії с.-г. тварин. 

У 1992 р. захистив дисертацію на тему "Метаболічна і продуктивна дія ріпакової олії з низьким і високим вмістом ерукової кислоти при використанні її в годівлі телят" і отримав диплом кандидат біологічних наук, спеціальність – біохімія. Науковий керівник – д.б.н., професор Янович В. Г.

У 2009 р захистив докторську дисертацію на тему "Метаболізм у рубці та його вплив на жирнокислотний склад ліпідів молока корів за різного вуглеводного і ліпідного складу раціону» " і отримав диплом доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю – біохімія" Науковий консультант – д.б.н., професор Янович В. Г.

У 2015 р. отримав вчене звання  професора.

Професійна діяльність

З 2012 р. — головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних .

У 2006–2012 рр. — професор кафедри екології та біології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького.

2007–2011 рр. — завідувач лабораторії живлення ВРХ. 

1997–2006 рр. — старший науковий співробітник лабораторії живлення корів і регуляції молокоутворення. 

1994–1996 рр. —  старший науковий співробітник лабораторії ферментів. 

1992–1993 рр. — науковий співробітник лабораторії ліпідів і жирних кислот. 

Наукова діяльність

Член Вченої ради Інституту біології тварин НААН.

Член Координаційно-методичних ради з ПНД 35.

Заступник голови Методичної комісії Інституту біології тварин НААН.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01.

Член Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини України. 

Науковий редактор журналу «Біологія тварин».

Член редколегії «Науково-технічного бюлетеня Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок». 

Автор понад 150 наукових праць. Науковий керівник 7-ми кандидатських дисертацій.

Наукові зацікавлення

Біохімія жуйних, обмін ліпідів. 

Біогідрогенізація поліненасичених жирних кислот у рубці жуйних.

Ізоформи кон’югованої лінолевої кислоти та їх включення у склад молочного жиру корів. 

Регуляція рубцевої ферментації та функції печінки у високопродуктивних корів для попередження порушень обміну речовин.

Основні наукові праці

Vudmaska I. Effects of level and interrelation of carbohydrates in diets on lipid metabolism in cows / I. Vudmaska, V. Charkin, O. Pokotylo, Y. Korinec // Animal Biology. – 2002. – v.4 (1–2). – P.125—131.

Вудмаска І. В. Жири у годівлі високопродуктивних корів // Тваринництво України. – 2006. – 9. – С. 24–27. 

Голубець О. В, Вудмаска І. В. Визначення співвідношення триацилгліцеролів молочного жиру методом газової хроматографії // Біологія тварин. – 2007. – 9. – № 1–2. – С. 275–280. 

Вудмаска І. В. Оцінка якості та безпечності генетично модифікованих організмів / І. В. Вудмаска , Р. П. Параняк, Д. О. Янович, В. К. Семенович, Р. А. Голубець // Біологія тварин. – 2007. – 9. – № 1–2. – С. 55–64. 

Vudmaska I., Golubets O., Vlizlo V. Effect of dietary buffer addition on the concentration of trans-18:1 fatty acids and conjugated linoleic acid (CLA) in the milk of dairy cows // Jubilee World Buiatrics Congress, Budapest. – July 6–11, 2008. – P. 19.

Голубець О.В. Жирнокислотний склад ліпідів бактерій і найпростіших вмісту рубця корів за різного вмісту в раціоні концентратів та додаванні бікарбонату натрію / О.В. Голубець, І. В. Вудмаска // Біологія тварин. – 2008. – Том 10, № 1–2. – С. 103–110. 

Vudmaska I. Effect of dietary sodium bicarbonate on fatty acid isomers content in rumen fluid and milk of cows / I. Vudmaska, V. Vlizlo, O. Golubets // Folia veterinaria. – 2009. – V. 53, № 1. – P. 258-259. 

Параняк Р. П. Оцінка композиційної еквівалентності генетично модифікованої (GTS 40-3-2) та немодифікованої сої за амінокислотним і жирнокислотним складом / Р.П. Параняк, І.В. Вудмаска, М.Р. Параняк та інші // Здобутки клінічної і експериментальної  медицини. – 2009. – № 1. – С. 118–120. 

Вудмаска І. В. Трансгенна ДНК у вмісті рубця великої рогатої худоби за інкубування з генетично модифікованими соєвими бобами / І. В. Вудмаска, Р. П. Параняк, Р. А. Голубець // Агроекологічний журнал. – червень 2009 (спеціальний випуск). – С. 88–90.

Вудмаска І. В. Обмін азотних сполук та утворення летких жирних кислот в екосистемі рубця тварин за інкубування з генетично модифікованими соєвими бобами / І. В. Вудмаска, Р. П. Параняк, О. П. Сухорська та інші // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2010. – № 3. – С. 41–45. 

Влізло В. В. Застосування дієтичного преміксу Lactostart® для профілактики та лікування кетозу у високопродуктивних корів /В.В. Влізло, І.В. Вудмаска, І.М. Петрух, М.Р. Сімонов, І.О. Мультан, П.А. Брильський // Ефективне тваринництво. – 2012. – № 3 (59). – С. 32–35.

Білаш Ю. П. Вплив додавання до раціону бугайців Селену та вітаміну Е на біохімічний склад м'язової тканини та накопичення ТБК-активних продуктів у м'ясі протягом зберігання / Ю. П. Білаш, І. В. Вудмаска // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин НААН і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2013. – Вип. 14, № 1-2. – С. 67–71. 

Гудима В. Ю. Вплив вітаміну D3 на морфологічні показники крові та неспецифічну резистентність курей-несучок / В. Ю. Гудима, І. В. Вудмаска // Біологія тварин – 2014. —Т. 16, N 4. – С. 30–36. 

Технічні умови: "Ремівітал". Розчин для ін'єкцій. / Сімонов М. Р., Влізло В. В., Вудмаска І. В., Петрух І. М. // ТУ У 21.2-30995014-001:2014. – 36 с.

Vudmaska I.V. Water quality of White Cheremosh River and mineral composition of brown trout muscle and gills / I.V. Vudmaska, I.I. Matjuha, A.P. Petruk, M.M. Nechaj, H.M. Tkachenko // Slupskie Prace Biologiczne. – 2015. – N 12.

Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині та тваринництві : монографія / В. В. Влізло, Б. М. Куртяк, І. В. Вудмаска, О. І. Віщур, А. П. Петрук  [2-ге вид., доп. і переробл.]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 436 с.