fedorovychVV

Федорович Віталій Васильович

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник, Лабораторія біотехнології відтворення

Scopus Author ID: 57813249000

Google Scholar citations