Електронна мікроскопія біологічних об’єктів / Салига Ю. Т., Снітинський В. В. — Львів: Світ, 1999. — 152 с.

Electronmicroscop1999Монографія містить теоретичний і практичний матеріал з питань електрон¬ної мікроскопії в контексті її історичного розвитку, основних принципів конст-руювання та роботи електронних мікроскопів, обладнання електронно-мікроскопічної лабораторії тощо. Особлива увага приділена методам підготовки елек¬тронно-мікроскопічних препаратів біологічних об’єктів. Наведені сучасні мето¬ди фіксації, зневоднення, заливки і полімеризації матеріалу, ультрамікротомії, контрастування ультратонких зрізів, подано теоретичний аналіз цих процесів.
Для спеціалістів у галузі електронної мікроскопії, гістології, цитології, а також біологів інших спеціальностей, студентів і викладачів біологічних факультетів університетів, медичних та сільськогосподарських інститутів.
ISBN 966-603-036-5

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect