29 червня о 11 годині  відбувся захист дисертації Сімонова Маріана Романовича на тему «Біохімічний та гормональний статус у здорових і хворих на кетоз високопродуктивних корів», представленої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковий консультант:

Влізло Василь Васильович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, Інститут біології тварин НААН, директор

Офіційні опоненти:

Левченко Володимир Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, Білоцерківський національний аграрний університет МОН України, професор кафедри терапії та клінічної діагностики

Томчук Віктор Анатолійович, доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, завідувач кафедри біохімії тварин, якості та безпеки сільськогосподарської продукції ім. академіка М. Ф. Гулого

Куртяк Богдан Михайлович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України, завідувач кафедри епізоотології

Завантажити PDF
Автореферат
Дисертація: Частина 1, Частина 2
Відгук Левченко В.І.
Відгук Томчук В. А.
Відгук Куртяк Б.М.