30 червня о 10 годині  відбувся захист дисертації Огородник Наталії Зіновіївни на тему «Метаболічний гомеостаз у свиней і роль імунотропних препаратів у його регуляції», представленої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковий консультант:

Віщур Олег Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії імунології

Офіційні опоненти:

Цвiлiховський Микола Iванович, доктор біологічних наук, професор, академік НААН, Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України, декан факультету ветеринарної медицини, професор кафедри терапії і клінічної діагностики

Куртяк Богдан Михайлович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри епізоотології

Чумаченко Володимир Володимирович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, завідувач відділу науково-інформаційного забезпечення, стандартизації та патентно-ліцензійних досліджень

Завантажити PDF
Автореферат
Дисертація: Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4
Відгук Цвіліховський М.І.
Відгук Куртяк Б.М.
Відгук Чумаченко В.В.