ЗАСІДАННЯ СПЕЦРАДИ

24 квітня о 1100 годині в Інституті біології тварини НААН, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01 відбувся захист дисертації Юськів Любові Любомирівни на тему «Біохімічне та клінічне обґрунтування застосування вітаміну D3 і його роль в організмі великої рогатої худоби»  представленої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. 
Робота виконана в Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Влізло Василь Васильович — доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, Інститут біології тварин НААН, директор.
Офіційні опоненти:
Вовк Стах Осипович - доктор біологічних наук, професор, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, завідувач лабораторії дрібного тваринництва;
Томчук Віктор Анатолійович - доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого;
Чумаченко Володимир Володимирович - доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, завідувач відділу науково-інформаційного забезпечення та стандартизації.