18 грудня

о 10:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Лозинської Ірини Ігорівни на тему «Роль системи No-синтаза/аргіназа за умов блокування циклооксигенази та моделювання вмісту гідрогену сульфіду при стресі у слизовій оболонці тонкої кишки», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія».
Робота виконана у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України.
Науковий керівник:
Скляров Олександр Якович — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
Офіційні опоненти:
Савчук Олексій Миколайович — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

Салига Юрій Тарасович — доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії обміну речовин імені Степана Ґжицького Інституту біології тварин НААН.
 
 
о 14:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Гунчака Романа Васильовича на тему «Метаболічна та продуктивна дія аквацитрату Йоду на організм свиней різних вікових груп», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». 
Робота виконана в Інституті сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України.
Науковий керівник:
Седіло Григорій Михайлович — доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, директор Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.
Офіційні опоненти:
Стапай Петро Васильович  — доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції тварин Інституту біології тварин НААН;

Данчук Вʼячеслав Володимирович — доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової і навчальної роботи Української лабораторії якості і безпеки АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України.