16 квітня

о 10:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Медвідь Світлани Михайлівни на тему «Метаболізм, резистентність та продуктивність птиці за дії цитратів мікроелементів нанотехнологічного походження», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія».
Робота виконана в Інституті біології тварин НААН
Науковий керівник:
Гунчак Алла Володимирівна — доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці Інституту біології тварин НААН.
Офіційні опоненти:
Седіло Григорій Михайлович — доктор сільськогосподарських наук,  професор, академік НААН, директор Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН;

Данчук Вʼячеслав Володимирович — доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової і навчальної роботи Української лабораторії якості і безпеки АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України.
 
 

 

о 14:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Трача Вячеслава Володимировича на тему «Обмін ліпідів у перепелів за хімічної обробки інкубаційних яєць та різного рівня вітаміну Е у раціоні», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветерирнарних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». 
Робота виконана в Подільському державному аграрно-технічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник:
Данчук Вʼячеслав Володимирович — доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової і навчальної роботи Української лабораторії якості і безпеки АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України.
Офіційні опоненти:
Куртяк Богдан Михайлович – доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри епізоотології, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького МОН України;
 
Романько Марина Євгенівна – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії токсикологічного моніторингу відділу токсикології, безпеки та якості сільськогосподарської продукції Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААН».