15 грудня

об 11:00 в Інституті біології тварин НААН на засіданні Спеціалізованої вченої ради К 35.368.01 відбувся захист дисертації Яковійчука Олександра Володимировича на тему «Окисно-відновні процеси та жирнокислотний склад м’язових тканин гусей в онтогенезі та за дії вікасолу», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Робота виконана в Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Богдана Хмельницького Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник:
Данченко Олена Олександрівна — доктор сільськогосподарських наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного МОН України, професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи.
Офіційні опоненти:
Вовк Стах Осипович — доктор біологічних наук, професор, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, завідувач лабораторії дрібного тваринництва;
 
Кучмеровська Тамара Муратівна — доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, провідний науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів.
 
Відгук Кучмеровської Тамари Муратівни

 

 

 о 14:00 в Інституті біології тварин НААН на засіданні Спеціалізованої вченої ради К 35.368.01 відбувся захист дисертації Слівінської Оксани Миколаївни на тему «Вуглеводний обмін і антиоксидантна система в щурів з експериментальним цукровим діабетом та їх корекція цитратами хрому і цинку», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Робота виконана в Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Іскра Руслана Ярославівна — доктор біологічних наук, професор, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин.
Офіційні опоненти:
Кліщ Іван Миколайович — доктор біологічних наук, професор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», проректор з наукової роботи, профеор кафедри клініко-лабораторної діагностики;
 
Ушакова Галина Олександрівна — доктор біологічних наук, професор, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, завідувач кафедри біохімії та фізіології.
 
Відгук Ушакової Галини Олександрівни