22 квітня в Інституті біології тварин НААН на засіданні Спеціалізованої вченої ради К 35.368.01:

о 11:00  відбувся захист дисертації Романович Людмили Вікторівни на тему: «Біохімічні механізми впливу добавок вітамінів Е і С на імунний потенціал та антиоксидантний захист курчат-бройлерів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Роботу виконано в Львівському національному університеті ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Гжицького МОН України та Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Куртяк Богдан Михайлович - доктор ветеринарних наук, професор, Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Гжицького, завідувач кафедри епізоотології.
Офіційні опоненти:
Томчук Віктор Анатолійович - доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого;
Огородник Наталія Зіновіївна - доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Львівський національний аграрний університет МОН України, завідувачка кафедри тваринництва і кормовиробництва.
 
Відгук Огородник Наталії Зіновіївни

о 14:00 відбудеться захист дисертації Солопової Христини Ярославівни на тему «Стан антиоксидантної й імунної систем у коропів, уражених аеромонозом і сапролегніозом, та їх лікування», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Робота виконана в Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Віщур Олег Іванович - доктор ветеринарних наук, професор, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії імунології.
Офіційні опоненти:
Куртяк Богдан Михайлович - доктор ветеринарних наук, професор, Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Гжицького, завідувач кафедри епізоотології;
Томчук Віктор Анатолійович - доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого.
 
Відгук Томчука Віктора Анатолійовича