23 лютого відбулось засідання Разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.368.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Зеленіної Оксани Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія» (09-Біологія). Рада створена відповідно до наказу Інституту біології тварин НААН № 80 від 20 грудня 2022 року (рішення Вченої ради Інституту біології тварин НААН від 20 грудня 2022 року, протокол №15)

Дисертація на тему: «Метаболічні процеси в організмі щурів за дії енрофлоксацину, пегельованого ПЕГ-400».

Науковий керівник: Влізло Василь Васильович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН.

Робота виконана у лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії Інституту біології тварин НААН.

Термін виконання: 2018–2022 рр.


Голова ради:

Віщур Олег Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН.

Опоненти:

Кліщ Іван Миколайович, доктор біологічних наук, проректор з наукової роботи ЗВО Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;

Воробець Зіновій Дмитрович, доктор біологічних наук, завідувач кафедри медичної біології, паразитології та генетики, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Рецензенти:

Штапенко Оксана Всеволодівна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник, лабораторія біотехнології відтворення Інституту біології тварин НААН;

Стефанишин Ольга Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці Інституту біології тварин НААН.


Захист дисертації відбудеться:  23 лютого 2023 року об 11.00 год. за адресою: 79034, Україна, м. Львів, вул. Василя Стуса, 38, Інститут біології тварин НААН.