1. Google Scholar – пошук наукових статей різними мовами
2. Questia - Електронна бібліотека
3. ScienceDirect - Повнотекстова база даних, яка містить 25%  усіх світових наукових публікацій.
4. Microsoft Academic Search – Пошуковий ресурс наукових статей у стадії beta-тестування.
5. ScienceResearch.com – пошук по журналах найбільших наукових видавництв (Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis и др.) та по відкритим базам даних (CiteSeerX, Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog,Science.gov и ScientificNews).
6. World Public Library Association — велика онлайн бібліотека електронних книг
7. openlibrary.org –  великий каталог книг, які були опубліковані коли-небудь.
8. UNESDOC — база даних ЮНЕСКО (ООН) – містить 120 тисяч документів на шести офіційних мовах ООН, що охоплюють усі області компетенції ЮНЕСКО, починаючи з 1945 року.
9. ScienсуCommons – пошук статей у 1000 репозитаріїв.
10. OverDrive – велика бібліотека

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect