Яремчук Ірина Митодіївна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник 

старший науковий співробітник, Лабораторія біотехнології відтворення

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ORCID ID: 0000-0001-8787-2132

Google Scholar citation

Освіта

У 1984 р. закінчила Львівський зооветеринарний інститут за спеціальністю «зооінженер». 

У 1985 р. проходила курси підвищення кваліфікації у Всесоюзному інституті тваринництва.

З 2001 р. здобувач інституту біології тварин.

У 2007  р. захистила дисертацію на тему: «Надшвидке заморожування та відтавання ембріонів корів з використанням мембраностабілізуючих речовин» отримала диплом  кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю – біотехнологія. Науковий керівник – д. с.-г. н. Шаловило С. Г. 

Професійна діяльність

З 1984 р. працювала технологом а з 1987 р. науковим співробітником у Республіканському центрі трансплантації ембріонів.

З 2006 року – молодший науковий співробітник лабораторії фізіології і патології відтворення тварин Інституту біології тварин УААН. 

З 2012 р. – старший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення  Інституту біології тварин.

Наукова діяльність

У 2007 та 2009 рр. – стажування у фірмі “Minitub” (Tіфенбах, Німеччина) та Біотехнологічному центрі (Оломовсть, Чехія) з використання сучасних методів та обладнання для кріоконсервування сперми тварин.

Член Українського фізіологічного товариства ім. П. Г. Костюка.

Автор 75 наукових праць.

Наукові зацікавлення

  • Надшвидке заморожування та відтавання ембріонів корів з використанням мембраностабілізуючих речовин. 
  • Удосконалення технології трансплантації ембріонів, штучного осіменіння корів, кріоконcервування ембріонів методом вітрифікації. 
  • Розробка середовищ для розбавлення і зберігання сперми бугаїв-плідників з метою підвищення запліднюючої здатності сперміїв за різних технологічних умов кріоконсервування.

Основні публікації

Яремчук І.М., Шаловило С.Г. Підвищення кількісних та якісних показників ембріонів при введенні в організм корів-донорів вітаміну Е та комплексу фосфоліпідів / Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми біохімії, фізіології та функціональної морфології продуктивних тварин” // Вісник Дніпропетровського ДАУ (науково-теоретичний, науково-практичний журнал). – 2006. – №1. – С. 114-116.

Яремчук І.М., Шаловило С.Г. Вплив композиційних кріопротекторів поліфункціональної дії на збереженість ембріонів корів при надшвидкому заморожуванні / Всеукраїнська наукова конференція “Теорія і практика породотворного процесу в тваринництві України” // Розведення і генетика тварин. – Київ. – 2007. – Вип. 41. – С. 302-307.

Деклараційний патент на винахід 62361 А Україна, UА 7 А61D19/04. Спосіб підвищення якості деконсервованих ембріонів заморожених надшвидким методом. Яремчук І.М., Шаловило С.Г., Шаран М.М., Пасіцький М.Д.; Держ. Деп. Інтел. Власності - №2003032130; Заявлено 11.03.03; Опубл. 15.12. 03, Бюл. №12. – 2 с. 

Довідник з репродуктивної біотехнології великої рогатої худоби [Текст] / В. П. Буркат [та ін.] ; за ред. С.Г. Шаловила – Львів, 2004. – 150 с.

Яремчук І.М., Даценко З.М. Вплив фосфоліпідів на підвищення життєздатності деконсервованих ембріонів великої рогатої худоби. // Науковий вісник Львівської нац. академії вет. медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів – 2002. – Т. 4, № 3. – С. 125-129.

Яремчук І.М. Динамічні та морфологічні особливості сперміїв бугаїв за використання різних розріджувачів для кріоконсервування // Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва”. — Тернопіль 2013.

І. М. Яремчук, М.М.Шаран. / Сучасні можливості аналізу якості сперми і розрахунок спермодоз. - Біологія тварин. — 2012. — Т. 14 - № 1-2 – С. 697-703.

І. М. Яремчук , М.М. Шаран , О.Б. Андрушко , С.Б. Корнят. Ефективність заморожування сперми бугаїв за введення відновленого глутатіону в середовище для кріоконсервації.  Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин НААН і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2014. ― Випуск 15, № 1. — С.

Яремчук І.М. Динамічні показники руху сперміїв за використання холін-хлориду у складі середовища для кріоконсервування сперми бугаїв. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво» — 2015 — Т. 2/27  С. 165-168.

І. М. Яремчук, М.М. Шаран, О.Б. Андрушко, С.Б. Корнят Зміни динаміки руху сперми бугаїв-плідників протягом еквілібраційного періоду за додавання БАР до розріджувача. // Біологія тварин. — Львів, 2015 — Т.17, № 3, С. 224 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології тваринництва та ветеринарної медицини» (присвячена 55-річчю Інституту біології тварин НААН, 2-3 жовтня)/

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect