Лесик Ярослав Васильович

доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Scopus Author ID: 57413277700

Web of Science ResearcherID GNP-7066-2022

ORCID ID: 0000-0002-7845-7006

Google Scholar 

 Освіта

У 1995 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут.

З 2005 року навчався в аспірантурі без відриву від виробництва, за спеціальністю 03.00.13 "фізіологія людини і тварин". У 2008 році дотерміново захистив дисертацію на тему: "Фізіолого-біохімічні процеси в організмі і продуктивність кролів залежно від умов годівлі та утримання", науковий керівник д. вет. н. Федорук Р.С.

У 2015 році захистив докторську дисертацію і отримав науковий ступінь доктор ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 "фізіологія людини і тварин"..

Професійна діяльність

З 1995 р. по 2004 р. працював на посаді головного ветеринарного лікаря ВСГК "Зубра". З 2004 року прийнятий на посаду фахівця лабораторії екологічної фізіології і біохімії Інституту біології тварин УААН.

У грудні 2006 року переведений на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН. У 2008 році переведений на посаду наукового співробітника лабораторії екологічної фізіології та якості продукції. З жовтня 2008 року займає посаду заступника директора з інноваційно-наукової діяльності Інституту біології тварин НААН.

Наукова діяльність

За період його роботи на посаді заступника директора з інноваційно-наукової роботи розроблено методичні підходи та інструментарій маркетингових досліджень щодо удосконалення інноваційної діяльності, просування та реалізації науково-технічної продукції Інституту біології тварин НААН на наукоємний ринок, у результаті чого значно зросла результативність науково-дослідної роботи, апробації та впровадження розробок у виробництво.

Лесик Я. В. є висококваліфікованим науковцем у галузі фізіології сільськогосподарських тварин. В результаті проведених фізіолого-біохімічних досліджень організму кролів з 30 до 130-добового віку з'ясовано вплив різної тривалості підсисного утримання кроленят. З'ясовано корелятивні зв'язки впливу тривалості споживання молока кроленятами на біохімічні, морфологічні та імунологічні показники їх крові, а також вивчено жирнокислотний склад ліпідів м'яса і шкіри кролів залежно від періоду відлучення.

Встановлено високу біологічну цінність молока кролематок впродовж 75-діб лактації. Результати експериментальних досліджень щодо оптимальної тривалості підсисного утримання кроленят використовуються при фізіологічному обґрунтуванні нових елементів і вдосконалення існуючих технологій ведення кролівництва.

Наукові зацікавлення

 

Основні  наукові праці

 1. Лесик Я. В. Розвиток внутрішніх органів і дезінтоксикаційна здатність кролів при згодовуванні ліпроту та кадмію сульфату / Я. В. Лесик // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. -- Львів, 2007. -- Т. 9, № 2 (33), Ч. 2. -- С. 68-72.
 2. Лесик Я. В. Вміст окремих важких металів у кормах і тканинах кролів та інтенсивність їх росту при згодовуванні "Ліпроту СГ-9" і кадмію сульфату / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. -- Львів, 2007. -- Вип. 8, № 1, 2. -- С. 208-212.
 3. 3. Лесик Я. В. Імунобіологічні показники крові та інтенсивність росту кроленят за різних способів годівлі / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. -- Львів, 2007. -- Вип. 8, № 3, 4. -- С. 142-148.
 4. 4. Лесик Я. В. Жирнокислотний склад загальних ліпідів крові, м'язів, шкіри та шерсті кролів при введенні до раціону ліпроту і сульфату кадмію / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, Й. Ф. Рівіс // Біологія тварин. -- Львів, 2007. -- Т. 9, №1, 2. -- С. 162-169.
 5. 5. Лесик Я. В. Жирнокислотний склад загальних ліпідів м'язів, шкіри та шерсті за різних способів годівлі / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, Й. Ф. Рівіс // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. -- Львів, 2007. -- Т. 9, № 3 (34), Ч. 2. -- С. 111-116.
 6. Лесик Я. В. Жирнокислотний склад загальних ліпідів крові, м'язів, шкіри та продуктивність кролів при введенні до раціону лізин-протеїнової добавки / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, Й. Ф. Рівіс // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. -- Львів, 2008. -- Вип. 9. -- № 1, 2. -- С. 110-115.
 7. Федорук Р. С. Продуктивність і якість м'яса бугайців-помісей І-го покоління волинської м'ясної і лімузинської порід в агроекологічних умовах Волині / Федорук Р.С., Потапчук Ю.В., Цап О.Ф., Лесик Я.В. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. -- Львів, 2008. -- Т. 10, №4 (39) . -- С. 257--261.
 8. Лесик Я. В. Ефективність застосовування лізин-протеїнової добавки у годівлі кролів за умов сучасного ведення кролівництва / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. -- Львів, 2009. -- Вип.10, № 3. -- С. 224-229.
 9. Лесик Я. В. Динаміка показників хімічного та жирнокислотного складу молока кролематок впродовж лактації та його вплив на ріст і розвиток кроленят / Я. В. Лесик // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. -- Львів, 2009. -- Вип.10, № 1-2. -- С. 57-61.
 10. Лесик Я. В. Динаміка фізіолого-біохімічних показників крові та продуктивність молодняку кролів залежно від періоду відлучення їх від кролематок / Я. В. Лесик // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. -- Львів, 2009. -- Том.11, № 2 (41), Ч. 2. -- С. 210-215.
 11. Лесик Я.В. Показатели физиологического и антиоксидантного статуса организма кроликов при скармливании лизин-протеиновой добавки и хлорида хрома /Лесик Я.В., Федорук Р.С.// Актуальные проблемы биологии в животноводстве: Материалы V Международной конференции, посвященной 50-летию Всероссийского научно-исследовательского института физиологии, биохимии и питания с.-х. животных. -- Боровск, 2010. -- С. 191-192.
 12. . Ya. V. Lesyk, R. S. Fedoruk. Effects of dietary supplementation of lysine-protein and chromium chloride on lipid peroxidation and vitamin A and E content in the blood of rabbits. -- Fiziologia i biochemia w zewieniu zwierzat: VII konferencja mlodych badaczyInstytut fizjologii I zywienia zwierzat im. Jana Kielanowskiego PAN w Jablonnie. -- Krakow, 2010. -- P. 97-100.
 13. Лесик Я.В. Масометричні показники внутрішніх органів і дезінтоксикаційна здатність організму кролів за згодовування ліпроту та хлориду хрому /Лесик Я.В., Федорук Р.С., Храбко М.І.// Проблеми освіти, науки і впроваджень у ветеринарній медицині України та шляхи їх вирішення на сучасному етапі: Міжнародна науково-практична конференція присвячена 90-річчю факультету ветеринарної медицини. Національний університет біоресурсів і природокористування України. -- Київ, 2010. --Випуск 151, Ч. 1. -- Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва" . -- С. 169 - 174.
 14. Лесик Я.В. Фізіолого-біохімічні процеси в організмі та продуктивність молодняку кролів за згодовування хлориду хрому / Лесик Я.В., Федорук Р.С., Киричук А.П. // //Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії "Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини". - Харків, 2010. - Вип. 21. - Ч. 2. - Т. 2.
 15. . Лесик Я.В. Показники антиоксидантного статусу крові кролів за згодовування лізин-протеїнової добавки і хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, М. М. Хомин // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. -- Львів, 2010. -- Вип. 11, № 1. -- С. 111--114.
 16. Лесик Я.В. Вміст токоферолу і ретинолу та продуктів пероксидного окислення ліпідів у крові кролів за згодовування хлориду хрому / Я. В. Лесик, Р. С. Федорук, С.Й. Кропивка // Вісник Сумського національного аграрного університету. -- Суми, 2010. -- Випуск 8, Ч. 27. -- Серія "Ветеринарна медицина" . -- С. 63 - 65.
 17. Лесик Я.В. Інтенсивність росту та забійні показники кролів за згодовування лізин-протеїнової добавки і хлориду хрому / Лесик Я.В., Федорук Р.С. // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. -- Львів, 2010. -- Т.12, Ч.2, №2.(44) - С. 169-173.
 18. Лесик Я. В., Федорук Р. С., Долайчук О.П. Імунобіологічний статус організму кролів за згодовування хлориду хрому і лізин-протеїнової добавки Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. -- Львів, 2011. -- Вип. 12, № 3,4. -- С. 24-28.
 19. Лесик Я. В., Федорук Р. С., Киричук А. П. Фізіолого-біохімічні процеси в організмі та продуктивність молодняку кролів за згодовування хлориду хрому. Збірник наукових праць Харківської зооінженерії та ветеринарної медицини. -- Львів, 2011. -- Вип. 23, № 2, Том 1. -- С. 105--109.
 20. Лесик Я. В., Федорук Р. С. Гематологические показатели и антиоксидантный статус организма кроликов при скармливании разных доз хлорида хрома. Научные труды ІІІ съезда физиологов СНД. Ялта, 2011. -- С. 321.

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect