27–30 травня 2019 року в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України відбувся XX з’їзд з міжнародною участю Українського фізіологічного товариства, присвячений 95-річчю від дня народження академіка П. Г. Костюка.

1

В рамках з’їзду було розглянуто широкий спектр фізіологічних проблем, за напрямами яких було сформовано секції «Молекулярна та клітинна фізіологія», «Фізіологія серцево-судинної системи», «Системна нейрофізіологія», «Екологічна фізіологія і вплив екстремальних факторів», «Патологічна фізіологія», «Фізіологія імунної системи», «Фізіологія сільськогосподарських тварин», «Системна нейрофізіологія», «Фізіологія спорту», «Фізіологія ендокринної системи», «Фізіологія старіння», «Психофізіологія», «Фізіологія травлення». Під час роботи секцій учасники з’їзду представляли результати своїх робіт. Також було проведено круглий стіл на тему «Перспективи використання клітинних ліній в наукових дослідженнях». Окремо працювала стендова секція.

Серед учасників цьогорічного фізіологічного з’їзду були представники Інституту біології тварин НААН, зокрема д. вет. н. Федорук Р. С., д. вет. н. Ковальчук І. І., д. біол. н. Салига Ю. Т. та м. н. с. Климець Г. В., які представили результати своєї роботи.

На засіданні секції «Екологічна фізіологія і вплив екстремальних факторів» Ю. Т. Салига доповів про результати дослідження «Danio rerio як біологічна модель дослідження токсичності фосфорорганічних сполук» (Ю. Т. Салига, В. В. Довганюк, В. П. Росаловський). Представлено результати досліджень «Effect сitrates of silver and copper on the morphological and histological structure of the honey bees queen reproductive system» (І. І. Двилюк, І. В. Двилюк, І. І. Ковальчук).

На засіданні секції «Патологічна фізіологія» представлено результати досліджень «Фізіологобіохімічні показники крові щурів за дії I, Se, S цитрату у різних дозах» (М. І. Храбко, Р. С. Федорук, У. І. Тесарівська, О. І. Колещук, І. І. Ковальчук).

На засіданні секції «Фізіологія сільськогосподарських тварин» представлено результати досліджень «Реакції фізіологічних систем організму тварин за дії йоду цитрату» (Р. С. Федорук, У. І. Тесарівська, О. І. Колещук, М. І. Храбко, І. І. Ковальчук, В. Г. Каплуненко) та «Антиоксидантно-ферменивна активність крові корів за згодовування різних доз цитрату нікелю» (О. І. Колещук).

На засіданні секції «Фізіологія ендокринної системи» Г. В. Климець представила доповідь за результатами досліджень  «Дія цитрату ванадію на активність ензимів вуглеводного обміну в печінці та підшлунковій залозі самців і самок щурів» (Г. В. Климець, Р. Я. Іскра, О. О. Сушко, О. З. Сварчевська).

Бажаємо нашим науковцям подальших досягнень, успіху і визнання!

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect