5-6 грудня 2019 року в Інституті біології тварин НААН відбулась ХVІII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини». Традиційно конференції молодих вчених присвячуються комусь із відомих вчених які працювали в Інституті біології тварин НААН, тож цьогорічний науковий форум був присвячений 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Скорохода Володимира Йосиповича. tlo

Скорохід Володимир Йосипович (9.06.1929–13.10.2008) – доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії вікової фізіології і біохімії тварин у 1969–1975 рр. Володимир Йосипович був один із засновників-фундаторів Інституту біології тварин НААН, член Українського біохімічного та фармакологічного товариств, член товариства «Знання». Професор Скорохід В. Й. зробив значний внесок у вивчення ліпідного обміну сільськогосподарських тварин і птиці, з’ясування механізмів ліпідного і жирнокислотного живлення тварин, широкого застосування методів ізотопної індикації в поєднанні з тонкошаровою і газорідинною хроматографією. Опубліковав понад 200 наукових праць, підготовив 9 кандидатів наук.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся директор Інституту біології тварин НААН, доктор біологічних наук Юрій Тарасович Салига, підкреслив важливість проведення конференцій для стимулювання наукової діяльності молоді, сприяння її професійному росту, формування у них зацікавленості до науково-дослідної роботи, та вміння захищати свої наукові наробки, вирішувати практичні завдання та важливість для молодого покоління пам’ятати про своїх попередників, зокрема, тих які внесли значний вклад для розвитку науки.

7

З вітанням від Президії Національної академії аграрних наук України виступив академік-секретар Відділення зоотехнії НААН, доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН Остап Мирославович Жукорський підкреслив важливість проведення конференції для підсилення освітнього та наукового рівня молодих учених, аспірантів і студентів, реалізації їх творчого потенціалу та побажав успішної роботи.

IMG 9413
Після вітальних слів розпочалися робота конференції. Із спогадами, цікавими фактами про життєвий і науковий шлях Володимира Йосиповича Скорохода поділилися його родичі, колеги та учні.

8

На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили доктор сільськогосподарських наук, професор Шаран Микола Михайлович 

13та кандидат сільськогосподарських наук Корбецький Андрій Романович.

 

Наступного дня відбулося секційне засідання конференції, учасниками якого були науковці, докторанти й аспіранти наукових установ Національної академії аграрних наук, Національної академії наук України, та закладів вищої освіти освіти і науки України, студенти. Загалом на конференцію було подано 77 доповідей, з них 56 – усних та 21 – стендова.
Учасники конференції ознайомилися зі станом досліджень у галузях фізіології, біохімії, живлення, розведення, селекції та генетики тварин, екології, біотехнології й мікробіології та ветеринарної медицини.

IMG 9619
У ході конференції учасниками та експертною комісією здійснювалося відкрите оцінювання доповідей і на його основі було визначено три кращі доповіді. Молоді вчені були нагороджені дипломами та призами.

Переможцями визнано:

аспірантку Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України Ольгу Тарнопольську (І місце);10

студента Національного університету біоресурсів і природокористування УкраїниНазарія Білька (ІІ місце);

11

аспіранта Інституту біології тварин НААН Богдана Котика (ІІІ місце).

12

Матеріали конференції опубліковані у наукових виданнях – журналі «Біологія тварин» і Науково-технічному бюлетені Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок та Інституту біології тварин НААН.

00Проведення конференції пройшло на високому організаційному та науковому рівні стало можливим завдяки командному підходу членів організаційного комітету.


Окрема подяка спонсорам конференції: ПрАТ "Компанія Ензим", ПП "Акроміон", ФОП Даниш з допомогою яких стало можливим проведення цього заходу.

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect