Науковцями лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень Інституту біології тварин НААН проведено дослід із дослідження впливу наноаквацитратів мікроелементів на фізіологічні та біохімічні показники, продуктивність організму кролів та з’ясування можливості корекції їх мінерального живлення.

1Дослідження проведено у віварії Інституту на молодняку сорокодобових кролів породи Термонська. Впродовж досліду тваринам випоювали різні комбінації наноаквацитратів мікроелементів. Загалом дослід тривав 46 діб, зокрема, 10 діб – підготовчий період, 36 діб –дослідний. У підготовчому періоді на 10 добу і в дослідному – на 62, 74 та 86 доби життя (12, 24 та 36 доби випоювання добавок) у тварин відбирали зразки крові з крайової вушної вени для гематологічних та біохімічних досліджень та проводили контрольні зважування.

3

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect