В Інституті біології тварин НААН 21-25 вересня 2020 року проходили курси з підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників з наступних напрямів досліджень: «фізіологія і біохімія сільськогосподарських тварин», «живлення тварин», «біотехнологія відтворення тварин». Курси відбулися в гібридному онлайн-офлайн режимі.

2
Слухачами курсів було 11 осіб, які представляли інститути та заклади вищої освіти:

ЄФРЕМОВ Дмитро Вікторович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства;
ДАНИЛЕНКО Світлана Григорівна – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів НААН («фізіологія і біохімія сільськогосподарських тварин»);
ШАБЛЯ Володимир Петрович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри тваринництва та харчових технологій Луганського національного аграрного університету МОН України («фізіологія і біохімія сільськогосподарських тварин»);
БЕРЕСТОВА Людмила Євгенівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри тваринництва та харчових технологій Луганського національного аграрного університету МОН України («живлення тварин»);
ШАХОВА Юлія Юріївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент тваринництва та харчових технологій Луганського національного аграрного університету МОН України («біотехнологія відтворення тварин);
БІРЮКОВА Тетяна Володимирівна – викладач вищої категорії Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету МОН України («живлення тварин»);
БІЛЕЦЬКА Катерина Іванівна – викладач спеціальних дисциплін Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету МОН України («біотехнологія відтворення тварин»);
ДАРМОГРАЙ Любомир Мирославович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри годівлі тварин і технології кормів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького («живлення тварин»);
КУДЛА Ігор Миронович – кандидат ветеринарних наук, лікар-ординатор кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького («біотехнологія відтворення тварин»);
ШАЛОВИЛО Степан Григорович – доктор сільськогосподарських наук, професор, зав. кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького («біотехнологія відтворення тварин»);
ОСЕРЕДЧУК Роман Степанович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького («біотехнологія відтворення тварин»).
Упродовж періоду підвищення кваліфікації науковці ознайомилися з тематикою науково-дослідних робіт, методичним рівнем, кадровим і приладним забезпеченням лабораторій Інституту, налагодили контакти для співпраці.

Учасники також прослухали курс лекцій, які були виголошені провідними вченими Інституту біології тварин НААН:

1

Заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, професор Вудмаска І.В. Лекція: «Метаболічні порушення у високопродуктивних корів. Поширення, лікування та профілактика»
Заступник директора з інноваційно-наукової діяльності,доктор с.-г. наук, професор Шаран М.М. Лекція: «Основи біоетики у наукових експериментах на тваринах»
Завідувач лабораторії біохімії, адаптації та онтогенезу тварин, доктор біол. наук, с.н.с. Іскра Р.Я Лекція: «Застосування цитратів мінеральних елементів у біології та медицині»
Завідувач лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці, доктор с.-г. наук, с.н.с. Гунчак А.В. Лекція: «Нетрадиційні корми у годівлі птиці»
Завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції, доктор. вет. наук, с.н.с. Ковальчук І.І. Лекція: «Сучасний стан і перспективи розвитку бджільництва в Україні»
Провідний науковий співробітник лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень, доктор вет. наук, с.н.с. Лесик Я.В. Лекція: «Сучасні тенденції розвитку промислового кролівництва в Україні та світі»
Провідний науковий співробітник лабораторії розведення та селекції тварин, доктор с.-г. наук, с.н.с. Кузів М.І. Лекція: «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку української чорно-рябої молочної породи»
С.н.с. лабораторії імунології, к. с.-г.. наук, Смолянінов К.Б. Лекція: «Cучасні тенденції ліпідного живлення людини »

3

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect