22, 26, та 27 квітня В Інституті біології тварин НААН проходили засідання Спеціалізованої вченої ради К 35.368.01, зокрема:

5

22 квітня відбувся захист дисертації Романович Людмили Вікторівни на тему: «Біохімічні механізми впливу добавок вітамінів Е і С на імунний потенціал та антиоксидантний захист курчат-бройлерів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія». Роботу виконано в Львівському національному університеті ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Гжицького МОН України та Інституті біології тварин НААН.

Науковий керівник: Куртяк Богдан Михайлович - доктор ветеринарних наук, професор, Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Гжицького, завідувач кафедри епізоотології.

2

22 квітня відбувся захист дисертації Солопової Христини Ярославівни на тему «Стан антиоксидантної й імунної систем у коропів, уражених аеромонозом і сапролегніозом, та їх лікування», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія». Робота виконана в Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник: Віщур Олег Іванович - доктор ветеринарних наук, професор, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії імунології

26 квітня відбувся захист дисертації Двилюк Іванни Іванівни на тему: «Фізіолого-біохімічні процеси в організмі бджіл та репродуктивна функція бджолиних маток за підгодівлі цитратами Ag і Cu», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.13− фізіологія людини і тварин». Роботу виконано в Інституті біології тварин НААН.

Науковий керівник: Ковальчук Ірина Іванівна - доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, в. о. завідувачки кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського. 

4

 27 квітня відбувся захист дисертації Михалюк Василини Володимирівни на тему: «Біохімічна характеристика кератинів та створених на їх основі моделей біоматеріалів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія». Роботу виконано в Інституті біології тварин НААН.

Науковий керівник: Гавриляк Вікторія Василівна - доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Інституту хімії та хімічних технологій.

 1

27 квітня відбувсся захист дисертації Чорної Ірини Віталіївни на тему: «Вплив гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої на показники білкового обміну та антиоксидантну систему щурів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія». Робота виконана в Чернівецькому факультеті Національному технічному університеті «Харківського політехнічного інституту» та Буковинській державній дослідній сільськогосподарській станції НААН.

Науковий керівник: Дроник Григорій Васильович - доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, Буковинська державна дослідна сільськогосподарська станція, головний науковий співробітник відділу селекції, розведення, годівлі та технології виробництва продукції тваринництва.


Щиро вітаємо дисертантів і їх наукових керівників, бажаємо ніколи не зупинятися на досягнутих успіхах і постійно йти до своєї мети, втілювати всі свої творчі і наукові задуми!
Зичимо наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!

3

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect