26 травня в Інституті біології тварин НААН у режимі онлайн відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар з проблем резистентності високопродуктивних тварин в умовах інтенсивного їх використання.
У семінарі, брали участь понад 35 учасників із різних наукових установ та закладів вищої освіти зі всієї України, зокрема, представники Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Одеського державного аграрного університету, Сумського національного аграрного університету. Поліського національного університету, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Подільського державного університету та Інституту біології тварин НААН.
Було представлено дві доповіді, директора Інституту, доктора біологічних наук Салиги Юрія Тарасович на тему: «Про стан наукових досліджень резистентності високопродуктивних тварин» та завідувача лабораторії імунології, доктора ветеринарних наук, професора Віщура Олега Івановича на тему: «Резистентність тварин: способи оцінки та методи регуляції». Прослухані доповіді викликали жваве обговорення проблем резистентності в теперішніх умовах ведення тваринництва та передумови її підвищення.

 

  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 17.jpg
  • 0026.jpg
  • 11111.jpg
  • 11112.jpg
  • 11113.jpg
  • 11114.jpg

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect