Наказом Міністерства освіти і науки України №530 від 6 червня 2022 року в Інституті біології тварин НААН затверджено на три роки спеціалізовану вчену раду Д 35.368.01 з присудження наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за профілем 03.00.04 "Біохімія".
Склад ради:

Голова ради:

1. Салига Юрій Тарасович, д.б.н., старший науковий співробітник, директор, Інститут біології
тварин, спеціальність 03.00.04.
Заступник голови:

2. Віщур Олег Іванович, д.вет.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут біології тварин,
спеціальність 03.00.04.
Вчений секретар:

3. Мудрак Дарія Іванівна, к.вет.н., старший науковий співробітник лабораторії, Інститут біології
тварин, спеціальність 03.00.04.
Члени ради:
4. Вудмаска Ігор Васильович, д.с.-г.н., професор, заступник директора, Інститут біології тварин,
спеціальність 03.00.04;
5. Гунчак Алла Володимирівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувачка лабораторії,
Інститут біології тварин, спеціальність 03.00.04;
6. Данчук Вячеслав Володимирович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник
Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету
біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.04;
7. Остапів Дмитро Дмитрович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії,
Інститут біології тварин, спеціальність 03.00.04;
8. Сімонов Маріан Романович, д. вет.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.
Гжицького, спеціальність 03.00.04;
9. Стапай Петро Васильович, д.с.-г.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут біології тварин,
спеціальність 03.00.04;
10. Федорович Єлизавета Іллівна, д.с.-г.н., професор, завідувачка лабораторії, Інститут біології
тварин, спеціальність 03.00.04;
11. Цехмістренко Світлана Іванівна, д.с.-г.н., професор, завідувачка кафедри, Білоцерківський
національний аграрний університет, спеціальність 03.00.04;
12. Цісарик Орися Йосипівна, д.с.-г.н., професор, завідувачка кафедри, Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, спеціальність
03.00.04;
13. Шаран Микола Михайлович, д.с.-г.н., професор, заступник директора з інноваційно-наукової
діяльності, Інститут біології тварин, спеціальність 03.00.04.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect