korb a

Корбецький Андрій Романович

кандидат сільськогосподарських наук

науковий співробітник

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Освіта

1997 – 2002 рр.– Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького, факультет ветеринарної медицини, за спеціальністю "лікар ветеринарної медицини".

2002 – 2005 рр. – Львівська державна академія ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького, факультет ветеринарної медицини, за спеціальністю "магістр ветеринарної медицини".

2007 – 2011 рр. – навчання в аспірантурі без відриву від виробництва за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія при Інституті біології тварин УААН.

Професійний досвід

З 2006 по 2007 р. працював на посаді фахівця лабораторії біології відтворення тварин Інституту біології тварин УААН.

З 2007 по 2014 р. – переведений на посаду провідного фахівця лабораторії фізіології та патології відтворення тварин Інституту біології тварин НААН.

У 2014 р. захистив дисертацію на тему "Підвищення якості деконсервованихсперміїв псів за дії мембраностабілізуючих чинників" (спеціальність03.00.20 –біотехнологія) і отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук.

З 2014 р. переведений на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії фізіології та патології відтворення тварин Інституту біології тварин НААН.

З 2019 р. переведений на посаду наукового співробітника лабораторії відтворення тварин Інституту біології тварин НААН.

Наукова діяльність:
Член Українського фізіологічного товариства.

Член Товариства біології розмноження (Польща).

Автор і співавтор понад 30 наукових праць, 3 патентів, методичних рекомендацій.

Наукові інтереси:
Штучне осіменіння, охолодження та кріоконсервація сперми псів, кролів, кіз та коней.

Лапароскопічні та ендоскопічні маніпуляції, ультразвукова діагностика вагітності та патології репродуктивних органів.

Розробка та випробування штучних вагін для відбору сперми з автоматичним регулюванням температури.

Застосування технології OvumPick-Up у корів та їх кріоконсервація методом вітрифікації.

Оцінка, invitroзапліднення та культивування ооцитів та ембріонів корів.

Основні наукові праці:

Корбецький А. Р. Целостность мембран и акросом спермиев собак при использовании липопротеинов желтка куриных яиц в среде для криоконсервации / А. Р. Корбецький // Ветеринария. — 2013. — Вип. 12. — С. 42–45.
Корбецький А. Р. Вплив тіотриазоліну у складі середовища для кріоконсервування сперми псів на цілісність плазматичних мембран та збереженість акросомсперміїв після розморожування/ А. Р. Корбецький, М. М. Шаран // Біологія тварин. ― 2014. — Т. 16, № 1. — С. 83–89.
Корбецький А. Р. Цілісність плазматичних мембран та акросом розморожених сперміїв псів за додавання додецилсульфату натрію до середовища / А. Р. Корбецький // Біологія тварин. ― 2013. — Т. 15, № 3. — С. 38–43.
Корбецький А. Р.Кінематичні показники сперміїв та збереженість їх акросом за додавання сім’яної плазми до деконсервованої сперми псів / А. Р. Корбецький // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. ― Львів, 2013. — Т. 15, № 1 (55), Ч. 2. — С. 116–122.
Корбецький А. Р. Морфологічна оцінка сперми методом фазово-контрасної мікроскопії / А. Р. Корбецький // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок. — Львів, 2006. ― Вип. 7, № 3, 4. — С. 236–240.
Корбецький А. Р. Активність сукцинатдегідрогенази, цитохромоксидази та морфологічні показники сперми собак на різних етапах кріоконсервації / А. Р. Корбецький // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок. — Львів, 2008. ― Вип. 9, № 1, 2. — С. 232–235.
Корбецький А. Р. Вплив додавання проліну та триметилгліцину до середовища для кріоконсервації сперми псів на цілісність плазматичних мембран та акросомсперміїв / А. Р. Корбецький // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок. — Львів, 2013. — Вип. 14, № 1, 2. — С. 449–455.
Корбецький А. Р. Вплив додавання «Ессенціале®» та БСА до середовища для кріоконсервування на якість сперміїв псів після розморожування / А. Р. Корбецький, М. М. Шаран // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок. — Львів, 2014. — Вип. 15, № 1, 2. — С. 191–195.
Корбецький А. Р. Збереженість мембран і акросомсперміїв собак у процесі кріоконсервації при різних цукрах у складі середовища / А. Р. Корбецький // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. — Харків, 2013. ― № 109, Ч. 1. ― С. 140–147.
Корбецький А. Р.Вплив центрифугування перед заморожуванням на якість сперми собак та кнурів після розморожування / А. Р. Корбецький, О. О. Корбецька// Тези доповідей міжнародної молодіжної наукової конференції “Нові часи: нові Вавілови, нові Квасницькі” ― Полтава, 2013. — С. 36–37.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect