Dyrector

Салига Юрій Тарасович

директор інституту

член-кореспондент НААН

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта та професійний досвід

Народився 18 вересня 1972 року в місті Львові. 

У 1994 р. закінчив біологічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка і цього ж року розпочав роботу в Інституті біології тварин НААН України на посаді інженера-біолога (1994-1996 рр.). 

Протягом 1996-1999 рр. працював молодшим науковим співробітником та навчався в аспірантурі без відриву від виробництва за спеціальністю 03.00.13 "фізіологія людини і тварин". 

У 2000 р. - науковий співробітник лабораторії біології росту і розвитку, а згодом - завідувач відділу науково-технічної інформації і приладного забезпечення. 

29 березня 2001 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою: "Фізіолого-біохімічні та морфологічні зміни в слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту телят у ранньому постнатальному періоді". 

З вересня 1999 р. по червень 2001 р. за сумісництвом - асистент кафедри мікробіології Львівського національного університету ім. Івана Франка. 

У 2007 - 2019 рр завідувач лабораторії обміну речовин.

У 2011 р. отримав звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.13 "фізіологія людини і тварин". У травні 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 "біохімія".

З 2019 року - директор Інституту біології тварин НААН.

Наукові зацікавлення

Дослідження фізіолого-біохімічних, нейробіологічних особливостей дії окремих фосфорорганічних сполук на розвиток і функціонування центральної нервової системи тварин.

Вивчення механізмів нейрогенезу в нормі і при патології.

Наукова діяльність 

Володіє та застосовує у своїй роботі методи електронної та конфокальної мікроскопії, імуноцитохімії, маніпуляцій з культурою нейрональних клітин, поведінкового тестування лабораторних тварин, та інші біохімічні, молекулярно-біологічні та фізіологічні методи досліджень.

Завдяки отриманим грантам проходив наукові стажування у Латвії (Біостанція Ризького університету, м. Папе, 20 днів, 1994 р.), Швейцарії (Біоцентр Базельського Університету, м. Базель, 10 днів, 1998 р.), Франції (Середземноморський інститут нейробіології, м. Марсель 2003 - 9 міс., 2004 - 20 днів, 2008 - 6 міс., 2010 - 1 міс.).

Юрій Салига часто презентує результати своїх наукових досліджень на різноманітних наукових симпозіумах в Україні та за кордоном, зокрема, особисто доповідав на конференціях у Польщі (1991, 1994, 2008), Великобританії (1994), Мальті (1998), Німеччині (1996, 2002), Південно-Африканській Республіці (2002), Румунії (2006), Франції (2003, 2004, 2008, 2010). Також є основним співавтором конференційних матеріалів, представлених іншими виконавцями на наукових зібраннях у США, Словаччині, Швеції, Угорщині, Швейцарії, Польщі.

Голова Вченої ради Інституту біології тварин НААН.

Голова Координаційно-методичної ради з виконання ПНД 43 «Адаптаційні процеси у високопродуктивних сільськогосподарських тварин за впливу екологічних та кліматичних чинників».

Член методичної комісії Інституту біології тварин НААН.

Головний редактор журналу «Біологія тварин».

Член Українського товариства нейронаук.

Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка.

Співавтор понад 100 наукових праць, в т. ч. однієї монографії, одного довідника, трьох науково-методичних рекомендацій, двох патентів України.

Основні публікації

Книги

Петровська І, Салига Ю, Вудмаска І. Статистичні методи в біологічних дослідженнях: навчально-методичний посібник. Київ: Аграрна наука, 2022. 172 с.

Ратич ІБ, Салига ЮТ. Збірник наукових рекомендацій Інституту біології тварин НААН (наука - виробництву). Львів: видавництво "Сполом"; 2020: 176 c.

Основи біобезпеки для науково-дослідних установ біологічного профілю. / Ю.Т.Салига, І.В.Лучка, В.П.Росаловський. – Львів: Растр-7, 2017. – 218 с.

Лікарські рослини у ветеринарній медицині / Малик О.Г., Влізло В.В., Коцюмбас І.Я., Салига Ю.Т., Музика В.П., Косенко Ю.М., Брезвин О.М.  —Київ: Аграрна наука, 2016. — 272 с.*

Cалига, Ю. Т., Снітинський, В. В. Електронна мікроскопія біологічних об'єктів. Львів: Світ, 1999. 152 с.

Статті у наукових журналах

Chhugani K, Frolova A, Salyha Y, Fiscutean A, Zlenko O, Reinsone S, et al. Remote opportunities for scholars in Ukraine. Science 2022;378(6626):1285-1286. DOI: 10.1126/science.adg0797 (Scopus)

Buslyk TV, Rosalovsky VP, Salyha YT. PCR-based detection and quantification of mycotoxin-producing fungi. Cytol. Genet. 2022; 56 (1): 16–30. DOI: 10.3103/S0095452722010042 (Scopus)

Mykhaliuk VV, Havryliak VV, Salyha YT. The Role of Cytokeratins in Ensuring the Basic Cellular Functions and in Dignosis of Disorders. Cytol. Genet. 2022;56(6):530-540.DOI: https://doi.org/10.3103/S0095452722060093 (Scopus)

Salyha N, Salyha Y. L-glutamic acid mitigates carbon tetrachloride-induced acute tissue injury by reducing oxidative stress in a rat model. Current Chemical Biology. 2022; 16 (2): 130–137. DOI: 10.2174/2212796816666220408104856 (Scopus)

Suprovych TM, Salyha YT, Suprovych MP, Fedorovych EI, Fedorovych VV, Chornyj IO. Genetic Polymorphism of BoLA-DRB3.2 locus in Ukrainian cattle breeds. Cytol. Genet. 2022; 56 (4): 319–330. DOI: https://doi.org/10.3103/S0095452722040089 (Scopus)

Rumynska T, Hural A, Konechnyi Y, Vynnytska R, Lozynskyi A, Salyha Y, Korniychuk O, Lesyk R. Microbial biofilms and some aspects of anti-inflammatory drug use. Biopolym. Cell. 2021; 37(4): 247-258. DOI:10.7124/bc.000A57 (Scopus)

Salyha N, Salyha Y. Protective role of l-glutamic acid and l-cysteine in mitigation the chlorpyrifos-induced oxidative stress in ratsEnviron Toxicol Pharmacol. 2018; 64: 155-163. DOI: 10.1016/j.etap.2018.10.010 (Scopus)

Hrabovska SV, Salyha YT. Animal Models of Autism Spectrum Disorders and Behavioral Techniques of their Examination. Neurophysiology 2016;48(5):380-388. DOI: 10.1007/s11062-017-9613-2 (Scopus)

Грабовська С. В., Салига Ю. Т. Вплив хронічної інтоксикації низькими дозами хлорпірифосу на поведінку самиць щурів. Фізіологічний журнал, 2015; 61(2): 94-101.

Grabovska S., Salyha Y. ADHD-like behaviour in the offspring of female rats exposed to low chlorpyrifos doses before pregnancy. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 2015; 66 (2): 121-127.

Rosalovsky V. P., Grabovska S.V., Salyha Y. T. Сhanges in glutathione system and lipid peroxidation in rat blood during the first hour after chlorpyrifos exposure. Ukrainian biochemical journal, 2015; 87 (5): 124-132.

Grabovskaya S. V., Salyha Y. T. Do Results of the Open Field Test Depend on the Arena Shape?. Neurophysiology, 2014; 46(4): 376-380.

Salyha Y. T. Chlorpyrifos Leads to Oxidative Stress-Induced Death of Hippocampal Cells in Vitro. Neurophysiology, 2013; 45(3):193-199.

C. Pellegrino, O. Gubkina, H. Becq, A. Ludwig, M. Mukhtarov, I.Chudotvorova, S. Corby, Salyha Y., S. Salozhin, P. Bregestovski, I. Medina Knocking-down of the KCC2 in rat hippocampal neurons increases intracellular chloride concentration and compromises neuronal survival. The Journal of Physiology, 2011; 589(10): 2475-2496.

Salyha Y. Biological effects assessment of chlorpyrifos and some aspects of its neurotoxicity. Visnyk of Lviv University. Biology series, 2010; 54: 3-14.

Ivanov A, Pellegrino C, Rama S, Dumalska I, Salyha Y, Ben-Ari Y, Medina I. Opposing role of synaptic and extrasynaptic NMDA receptors in regulation of the ERK activity in cultured rat hippocampal neurons. The Journal of Physiology 2006; 1572 (3): 789-798.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect