ShavkunVY

Шавкун Василь Юхимович

07.07.1923 - 18.11.2012

доктор біологічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи у 1972–1989 рр.

 

Професор В. Ю. Шавкун народився 7 липня 1923 р. в місті Донецьку. У 1952 р. закінчив Херсонський сільськогосподарський інститут. До 1957 р. працював головним зоотехніком радгоспу.
У 1957–1959 рр. навчався в аспірантурі Інституту тваринництва «Асканія-Нова», в 1959 р. захистив дисертацію на ступінь кандидата біологічних наук на тему: «Вплив режиму використання баранів на кількісні і якісні показники сперми, запліднення маток і якість приплоду».
З 1959 по 1961 рр. працював науковим співробітником згаданого інституту. У 1971 р. на вченій раді Львівського зооветеринарного інституту захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему «Особливості обміну речовин між організмом свиноматки і плодами».
В. Ю. Шавкун є провідним вченим у галузі фізіології розмноження сільськогосподарських тварин. Працював в Інституті з 1961 до 1997 рр. на посаді завідувача лабораторії фізіології розмноження сільськогосподарських тварин. З 1972 по 1989 рр. професор В. Ю. Шавкун займав посаду заступника директора Інституту з наукової роботи.
Протягом 17 років роботи на посаді заступника директора з наукової роботи йому випала доля працювати з одним директором Інституту — академіком УААН П. З. Лагодюком і вченими секретарями — к. б. н. М. М. Вольським і. к. б. н. В. І. Гнатівим. У цей період в Інституті значно покращилась наукова робота, матеріально-технічне забезпечення, підвищилась ефективність і результативність наукових досліджень.
Слід відзначити, що піднесенню авторитету Інституту сприяло налагодження дирекцією, в особі академіка П. З. Лагодюка, творчих зв’язків інституту як з окремими господарствами і районами Львівської області, так і цілими районами сусідніх областей. Були укладені договори про співпрацю науковців з господарствами Стрийського, Миколаївського, Радехівського, Бродівського, Самбірського і Старо-Самбірського районів Львівської області та окремими господарствами і районами Волинської, Рівненської, Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей для широкого впровадження завершених наукових розробок у сільськогосподарське виробництво.
Були значно розширені наукові зв’язки з спорідненими інститутами Російської Федерації (Всесоюзний НДІ фізіології, біохімії і живлення сільськогосподарських тварин, Всесоюзний інститут тваринництва), а також з інститутами Південного Відділення ВАСГНІЛ і Академії Наук Української РСР. У 1972 р. були укладені договори про співробітництво з двома науково-дослідними інститутами Чехословаччини: Інститутом фізіології і генетики тварин Академії наук у м. Прага та Інститутом фізіології тварин АН в м. Братислава.
Під керівництвом В. Ю. Шавкуна науковою частиною Інституту була розроблена і впроваджена в практику комплексна система наукового забезпечення виробництва в галузі тваринництва. За досягнуті успіхи Інститут в цей період був відзначений призовими місцями і відповідними державними нагородами.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect