Вимоги до оформлення тез

Мова: українська, англійська.

Форматування: Обсяг тез не повинен перевищувати 5000 символів (з пробілами) основної частини, формат А4 з полями: ліве і праве – 2,0 см, верхнє і нижнє – 2,5 см, абзац – 1,25 см, шрифт Times New Roman, розмір – 10 pt, міжрядковий інтервал – 1.

Структура тез

Назва тез. Розмір  12 пт. Назва має бути інформативною та відображати суть Ваших досліджень.

Автори. Перші літери імен та прізвища авторів (по-батькові, посади та наукові ступені вказувати не потрібно).

e-mail доповідача.

Установа. Назва, місто, країна.

Вступ: коротко опишіть актуальність та стан вивчення досліджуваної проблеми, подайте мету ваших досліджень.

Методи: вкажіть схему досліду, методи досліджень та спосіб статистичної обробки даних.

Результати: усі результати повинні відповідати методам, описаним у попередньому розділі. Будь ласка, зазначайте чіткі значення із розрахунком та оцінкою показників варіації, статистичної обробки даних.

Висновки: узагальніть свої результати та обґрунтуйте їх наукове та практичне значення. Ваші твердження мають опиратися на дані, подані у розділі «Результати». Висновки мають бути пов’язані з метою дослідження та/або гіпотезою, наведеною у «Вступі».

Ключові слова: до 5 слів.

Підзаголовки для структурних частин («Вступ», «Методи», «Результати», «Висновки») не потрібно робити.

Малюнки, таблиці та перелік літератури в тезах не публікуються. Згадки на джерела літератури у тексті подавати у форматі: [прізвище автора, рік].

Оргкомітет залишає за собою право надсилати тези на доопрацювання, відхиляти їх у випадку невідповідності тематиці конференції або зазначеним вимогам.

Відповідальність за наукову достовірність даних, поданих у матеріалах, несуть автори.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect

  

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

РЕЄСТРАЦІЯ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

АРХІВ КОНФЕРЕНЦІЙ