3 березня 2016 р. 10 00 год відбувся захист дисертації Максимюк Ганни Василівни на тему: "Біохімічні особливості впливу трансмембранних змін гомеостазу іонів на життєздатність сперматозоїдів за умов кріопротекції" на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.