СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

Вплив параметрів мікроклімату приміщень на продуктивні та відтворювальні якості кролів в умовах господарств різних форм власності
О. А. Вінтонів1, О. М. Гавриш2, Т. Г. Осокіна2
1Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, с. Чубинське, Бориспільський р-н, Київська обл., Україна
2Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН, м. Черкаси, Україна 

 Сонологічні та біохімічні показники формування алкогольного стеатозу у щурів
О. І. Грабовська, В. І. Діденко, І. А. Кленіна, О. О. Галінський, Д. Ф. Милостива
Інститут гастроентерології НАМН України, м. Дніпро, Україна 

Розробка специфічних праймерів для детекції РНК вірусу геморагічної хвороби кролів методом ПЛР
Я. П. Криця, О. А. Тарасов, О. М. Захарова, Н. А. Меженська, А. В. Моложанова, Т. В. Сидоренко
Інститут ветеринарної медицини НААН України, м. Київ, Україна

Глутатіонова ланка антиоксидантного захисту щурів за впливу естерів тіосульфонатів
Н. М. Любас1, Б. І. Котик1, Р. Я. Іскра2
1Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна
2Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Гіперглікемія як фактор зменшення рухливості сперматозоїдів
Б. Б. Любчич
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ННЦ «Інститут біології та медицини», м. Київ, Україна

Сезонність спалахів геморагічної хвороби кролів (RHDV (GI.1) та RHDV2 (GI.2)) в Україні у 2021–2022 рр.
А. А. Меженський, Н. А. Меженська
Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ, Україна

Вплив похідного тіазолу у комплексі з полімерним носієм на активність антиоксидантних ферментів клітин печінки мишей з лімфомою NK/Ly
Б. В. Омелюх, Б. С. Арсенюк, М. В. Ільків, Я. Р. Шалай, А. М. Бабський
Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

The effect of using L-arginine on the hematological parameters in the blood of rabbits
L. I. Ponkalo1, B. I. Kotyk1, I. Y. Oliynyk1, V. Pryimych2
1Institute animal of biology NAAS, Lviv, Ukraine
2Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnology of Lviv, Lviv, Ukraine

Вплив нестероїдного протизапального препарату німесуліду та нового похідного 4-тіазолідинону на мікробіоту товстої кишки
Т. М. Руминська1,2, І. Юшин1, Ю. Т. Конечний1
1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
2Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Якісні параметри сперми баранів у період статевого спокою за згодовування ліпосомальної вітамінно-мінеральної добавки
О. М. Шаран
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького, м. Львів, Україна

Вплив міжлінійного розведення на молочну продуктивність корів-первісток
І. В. Шпить
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів, Україна

Використання методу поверхні відгуку у біотехнології
Є. Б. Январьов, В. В. Гавриляк
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

 • Hrabovska_Poster_2023.jpg
 • KrytcyaY_Poster_2023.jpg
 • LyubasN_Poster_2023.jpg
 • LyubchychB_Poster_2023.jpg
 • Mejenskyi_Poster_2023.jpg
 • OmelyuhB_Poster_2023.jpg
 • PonkaloL_Poster_2023.jpg
 • RumynskaT_Poster_2023.jpg
 • SharanO_Poster_2023.jpg
 • ShpytI_Poster_2023.jpg
 • VitonivO_Poster_2023.jpg
 • YanvaryovY_Poster_2023.jpg