Розширене міжлабораторне засідання

17 лютого 2017 р у Інституті біології тварин НААН відбулось розширене міжлабораторне засідання про основні результати дисертаційної роботи к.вет.н. Юськів Любові Любомирівни на тему "Біохімічне та клінічне обгрунтування застосування вітаміну D і його роль в організмі великої 1рогатої худоби", що представлятиметься на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 - біохімія. Науковий консультант роботи - доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН Влізло Василь Васильович.

У засідання взяли участь співробітники Інституту біології тварин НААН, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок. Слід відзначити, що серед присутніх було 16 докторів наук.

У своїй доповіді Любов Любомирівна представила основні результати досліджень за темою роботи метою якої було оцінити забезпеченість організму ВРХ вітаміном D та з’ясувати особливості метаболізму холекльциферолу за різних доз та способів введення та його вплив на обмін речовин в організмі корів української чорно-рябої породи різного рівня молочної продуктивності у дородовий, післяродовий і лактаційний періоди та їхніх телят, у молодняку ВРХ в різні періоди росту та розвитку, а також за післяродової гіпокальціємії. 

2

Доповідь викликала зацікавленість присутніх, що проявилось у числених запитаннях та жвавій дискусії.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect