3-4 грудня 2020 року в Інституті біології тварин НААН відбулася ХIX Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвячена 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Яновича Вадима Георгійовича, яка проводилася в онлайн-режимі.
Конференцію відкрив і виступив з вітальним словом директор Інституту біології тварин НААН, доктор біологічних наук Юрій Салига.
З доповіддю про життєвий шлях професора Вадима Георгійовича Яновича виступив його учень, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник – С.Б.Корнят.
conf2
На пленарному засіданні з лекційною доповіддю виступив завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор біологічних наук, професор В.І.Лущак.

033 і 4 грудня відбулися секційні засідання конференції, учасниками яких були науковці, докторанти й аспіранти наукових установ Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України та закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України, студенти.

44Загалом на конференцію було подано 96 доповідей, у яких висвітлювалися результати досліджень у галузях фізіології, біохімії, живлення, кормовиробництва, розведення, селекції, генетики, екології, біотехнології, етіології, технології утримання, паразитології, мікробіології та ветеринарної медицини. Тези надійшли із різних регіонів України, зокрема, із 29 наукових і навчальних закладів.
20201203 121303
В обговоренні було відзначено, що дослідження учасників проведені на високому науково-методичному рівні. Отримані результати мають важливе теоретичне й практичне значення, а завершені розробки можуть бути рекомендовані для апробації та освоєння у виробництві. Кращими було визнано доповіді Діани Загородньої (Національний університет «Львівська політехніка»), Андрія Муженка (Інститут розведення і генетики тварин ім.. М.В. Зубця НААН), Ольги Тарнопольської (Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України), Сергія Сачка та Богдана Котика (Інститут біології тварин НААН).

11


Під час обговорення висловлювались пропозиції щодо більш активної творчої співпраці молодих науковців з установами зарубіжних країн, участі в міжнародних грантах і програмах, наукових форумах, семінарах та круглих столах.
Матеріали конференції будуть опубліковані у журналі «Біологія тварин» Інституту біології тварин НААН (№ 4, 2020).

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect