15 грудня

15 грудня в Інституті біології тварин НААН на засіданні Спеціалізованої вченої ради К 35.368.01

20201215 131257

 
відбувся захист дисертаційної роботи  Яковійчука Олександра Володимировича на тему «Окисно-відновні процеси та жирнокислотний склад м’язових тканин гусей в онтогенезі та за дії вікасолу», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія» (науковий керівник - Данченко Олена Олександрівна — доктор сільськогосподарських наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного МОН України, професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи)

20201215 112509

 
та  дисертаційної роботи Слівінської Оксани Миколаївни на тему «Вуглеводний обмін і антиоксидантна система в щурів з експериментальним цукровим діабетом та їх корекція цитратами хрому і цинку», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія» (науковий керівник - Іскра Руслана Ярославівна — доктор біологічних наук, професор, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин).

20201215 1422110

Детальніше про засідання
Вітаємо здобувачів та їхніх наукових керівників із успішним захистом дисертаційних робіт та бажаємо подальшої успішної наукової праці.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect