Освітньо наукові програми

091 Біологія: 2016 р.2021-2022 рр. , 2022-2023 рр.

091 Біологія і біохімія: 2023 р.

Навчальні плани

 Навчальний план ОП 091 Біологія: 2016 р. , 2021-2022рр. 

Навчальні дисципліни і силабуси

Обов'язкові навчальні дисципліни

Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки

 Цикл дисциплін спеціальної (фахової) підготовки

Дисципліни вільного вибору аспіранта

гаранти та науково-педагогічний склад

ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ