Освітньо наукові програми

211 Ветеринарна медицина: 2016 рік2022-2023 рр2023 рік

Навчальні плани

 Навчальний план ОНП 211 Ветеринарна медицина: 2016 рік2022-2023рр, 2023-2024 рр

Навчальні дисципліни і силабуси

ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (Обов’язкові копоненти)

Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки

 Цикл дисциплін спеціальної (фахової) підготовки

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА (Вибіркові компоненти)

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

гаранти та науково-педагогічний склад

ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ